U bent hier: Home / VRB

VRB Homepage

 

Herfstvergadering 2023 :   

wo 29 november 2023

Grootseminarie Brugge en Biekorf

- met bezoek aan BIBLIA, het nieuw Bijbels Belevingscentrum

Verdere informatie

 Agenda - foto's - verslag

 

Actua

 • Webinar rond AI voor academische bibliothecarissen

Het at er aan te komen, AI sluipt ook de bibliotheekwereld binnen, en roept terecht vragen op hoe hiermee  het best om te gaan. Op 7 december  (14u. - 15u.) vindt hierover een webinar plaats (al dan niet door AI georganiseerd) : "Inclusive and Ethical AI for Academic Libraries". Info en registratie : hier!

 • Engelse editie van het boek Religieus atheïsme van (voorzitter) Erik Meganck op de wijdere wereld losgelaten, getiteld Religious Atheism

Meer informatie :  hierheen!

 • Herfstnummer van Theological Librarianship verschenen 

Dit nummer bevat  onder meer de publicatie van een forum over de morele plicht om in Open Access te publiceren.  Lees >>hier<<

 • Eerste aflevering van het nieuwe BETH Bulletin is een feit!

De eerste aflevering van het Open Access BETH Bulletin bevat onder meer bijdragen geleverd aan de 2022 conferentie te Rolduc. Je vindt er ook kunst, een snuifje poëzie en zelfs een kortverhaal in terug.  Allen daarheen!

 • Vacature : coördinator Vlaamse erfgoedbibliotheken 

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is op zoek naar een nieuwe coördinator. Soliciteren kan tot 23 juli. Geïnteresseerden vinden meer informatie >>hier<<.

 • Studiedag : "Ora et labora. Kloosterambachten in de kijker"

Deze studiedag georganiseerd door PARCUM (museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur) vindt plaats op ma 18 sep. 2023, van 9u tot 16u. in PARCUM, Abdij van Park, Leuven. Prijs : 25 € (incl. lunch) of gratis voor kloosterlingen en leden van religieuze orden en congregaties. Verdere praktische informatie vind je >>hier<< (inschrijving) , alsook >>hier<<.

 • Vacature TPC (Antwerpen)

het bisdom Antwerpen zoekt een halftijds projectmanager (lees : bibliothecaris) voor de verdere uitbouw van de bibliotheek van het Theologisch Pastoraal Centrum, kortweg TPC. Solliciteren vóór 1 juli 2023. Meer informatie vind je >>hier<< . 

 • Het juiste bewaarklimaat voor erfgoedcollecties

Velen onder ons trachten de waardevolle, maar o zo fragiele, oude drukken en archiefstukken uit de collectie op de best mogelijke manier te conserveren. Deze oefening heeft vele raakpunten met de huidige bestrijding van de klimaatopwarming : ook hier trachten we controle te krijgen op een (buiten)klimaat, om deze zeker niet te laten escaleren. Op die manier kunenn we alles wat rondhuppelt op onze planeet zo optimaal mogelijk conserveren. Vanuit de onderzoekswereld werden nieuwe monitoringmethodes voor de erfgoedsector ontwikkeld in de slipstream van de bestrijding van de klimaatopwarming, om een zo optimaal mogelijk bewaarklimaat te realiseren, want scire est mensurare. Meer informatie vind je >>hier<< . 

 • STCV werkzaam in het Engels klooster te Brugge

We herinneren ons nog al te goed ons bezoek aan het Engels klooster enige tijd geleden.  Welnu, het STCV is er momenteel aan de slag om haar databank van oude drukken te vervolledigen met boeken uit deze bibliotheek. Een impressie (verontschuldig ons de woordspeling) van deze onderneming vind je >>hier<< . 

 • Gebruik van IxTheo (Index Theologicus)

De opname is beschikbaar gemaakt van de webinar over het gebruik van IxTheo, een handige en gratis tool om informatie te vergaren over allerlei theologische onderwerpen. De opname vind je >>hier<< terug. 

 • Digitalisering Vlaamse topstukken

Tijdens het nieuwe jaar 2023 loopt er een Vlaams(-Europees) project om 250 topstukken die de Vlaamse Gemeenschap bezit digitaal beschikbaar te stellen. Dit gaat van oude drukken, handschriften tot schilderijen en zelfs sculpturen. Meer info vind je >>hier<<. 

 • Overlijden abt-emeritus Dom Roger (abdij van Dendermonde)

Het droeve nieuws bereikte ons dat op 11 december Dom Roger van de abdij van Dendermonde op 85-jarige leeftijd overleden is. De uitvaartliturgie zal doorgaan op zaterdag 17 december, om 11 uur, in de basiliek van de Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij te Dendermonde.  Rust in vrede... 

 • Tweede editie "Schadeatlas bibliotheken" voortaan ook digitaal beschikbaar

Je kan nu op de website van de Vlaamse erfgoedbibliotheken de herziene editie van Schadeatlas bibliotheken online raadplegen of downloaden. Voordeel : interactieve inhoudsopgave en verwijzingen voorzien van links (... of was het nu rechts?).   

 • Opname van sessies BETH 2022 te Rolduc beschikbaar

Diegenen die graag sessies van de jaarlijkse BETH conferentie te Rolduc willen (her)beleven, kunnen voortaan terecht in Sched(ule). Vervolgens een sessie kiezen en dan op "Video Stream" klikken (aanwezig bij de meeste sessies), achteruit leunen en genieten maar!  

 • ATLA nieuws update

Het is een goed idee om af en toe om eens langs te springen bij ons aller Atla om op de hoogte te blijven van nieuwe zaken. Gelukkig kunnen we hiervoor ook gebruik maken van deze handige Blogpost, waarin alle nieuwigheden voor de maand juli handig werden samengebundeld.   

 • Onverwacht overlijden Heinz Finger (Köln)

We ontvingen vanuit Beth het droeve nieuws dat de voormalige directeur van de aartsbisschoppelijke diocesane en dombibliotheek te Keulen onverwacht overleden is op 4 juli. Hij was menig jaar lid van de bestuursraad van Beth, bezocht geregeld de vergaderingen, en was gekend als een expert inzake de Duitse kerk- en bibliotheekgeschiedenis. Voor zijn webpagina, klik >>hier<<.      

 • ATLA nieuws

Een hele rits linken bij ons aller Atla willen we u niet (laten) onthouden of alvast doen aan herinneren om eens te bezoeken, vandaar deze post:

    

 • Droeve tijding : overlijden pater Yves

Met bedroefd hart melden we dat pater Yves (Serck) van Zevenkerken in de ochtend van 14 jan. overleden is. Pater Yves' betrokkenheid, enthousiasme en geëngageerdheid zullen gemist worden, en vooral toch de mens pater Yves, bij wie het woord guitig een tijdloze dimensie meekreeg.  Om hem nog eens even nabij te brengen en te horen klik >>hier<<... De uitvaart zal op woensdag 19 jan. plaatsvinden, om 11 u.      

 • Volume 2 verschenen in de Open access reeks van Atla : Women in Religion

Titel : Challenging Bias Against Women Academics in Religion  

Voor meer informatie, huppel naar >>hier<<

Het bisdom Brugge is op zoek naar een voltijds bibliotheekmedewerker voor het grootseminarie Ter Duinen. Geïnteresseerden kunnen  >>hier<< terecht voor verdere informatie (kandidaatstelling vóór 15 oktober).  

 • Uitlenen van e-boeken: "eBook licensing in Europe and the vanishing library"?

Als bibliotheek wil je je materiaal beschikbaar stellen aan geïnteresseerden. Bezoekers kunnen meestal fysieke exemplaren ontlenen van hun bibliotheek. De prijzige e-boeken vormen, zoals wel vaker het geval is, eerder een gesel dan een zegen in ons doel om op een betaalbare manier kennis te delen. Rond deze materie wordt op 15 juli een webinar georganiseerd. Voor meer info, klik >>hier<<.  

 • Clarivate slorpt Proquest op

Eerder iets voor de enkele mastodonten onder ons, maar wanneer grote spelers op de markt elkaar beginnen binnen te halen en hun machtsconcentratie nog verhoogd is het toch altijd even slikken in onze bibliotheekwereld...  Clarivate to Acquire ProQuest.  

 • Recente toevoegingen bij Atla

Atla heeft niet stilgezeten tijdens corona, en kondigt met enige trots de nieuwigheden aan van de laatste maanden, samengebundeld op deze pagina voor uw gemak.  

 • Normaal doen we dit niet, maar de uitzondering bevestigt maar al te vaak de regel...

Ons aller voorzitter Erik Meganck heeft een nieuw boek bij elkaar gepend : "Religieus atheïsme" en uitgeverij Damon was meteen overtuigd om het voor het grote publiek te gooien. Als dat maar goed afloopt... Bent u ook benieuwd? Klik dan >>hier<<  voor meer informatie, of >>hier<< voor geen verdere informatie!   

 • Enkele statistische gegevens over religie in België die we u niet willen onthouden ...

Klik >>hier<<    

 • 2 vacatures VU Amsterdam - universiteitsbibliotheek : vakspecialist Religie & Theologie en vakspecialist geesteswetenschappen.

Aangezien twee bibliothecarissen kort na elkaar op pensioen gaan aan de VU Amsterdam, wordt een vacature uitgevaardigd voor hun opvolging. Diegenen die geïnteresseerd zijn vinden >>hier<< de nodige informatie alsook hoe te solliciteren. Deadline : 8 april!   

 • Gratis toegankelijke artikels van het tijdschrift Exchange.

Om het 50-jarig bestaan van het tijdschrift Exchange (Journal of Contemporary Christianities in Context) te vieren, stelt Brill liefst 50(! zie volgend Actua-puntje) artikels uit het tijdschrift gratis >>hier<< online beschikbaar. Hallelujah!   

 • De gerenommeerde British Library stelt haar 19de eeuwse collectie gratis online beschikbaar.

Via het Historical Texts platform stelt de British Library gratis haar 19de eeuwse drukken online beschikbaar. Het gaat over meer dan 65.000 gedrukte werken, uit allerhande disciplines.    

 • ATLA : Another Call for Chapter proposals, this time for the series "The Theological Librarian's Handbook", vol. 3 : Collection Development in Theological Libraries.

Het regent bij ATLA blijkbaar oproepen om hoofdstukvoorstellen in te dienen. Deze keer voor het derde deel van de reeks "The Theological Librarian's Handbook", getiteld : Collection Development in Theological Libraries.  Meer informatie kunt u >>hier<< vinden.  

 • ATLA : Call for Chapter proposals "Women in Religion" series, 3rd vol.

ATLA doet een oproep om een hoofdstuk in te dienen voor het derde deel van de reeks "Women in Religion", nl. : "Uncovering women’s stories from the Parliament of the World’s Religions: addressing knowledge and gender gaps on digital platforms". meer informatie kunt u >>hier<< vinden.  

 • Call for Papers for International Conference: Charism and Creativity. Cataloguing, Managing and Innovative Projects for the Cultural Heritage of Consecrated Life

Een oproep tot het presenteren van een paper op deze conferentie kunt u >>hier<< vinden (in 4 talen), maar u kunt natuurlijk ook gewoon deelnemen.  De conferentie vindt in Rome plaats, op 30 september en 1 oktober 2021. 

"It is aimed at researchers and communities of consecrated life and will allow them to collect and present at the conference the most up-to-date scientific research and the most interesting best practices in the field of cataloguing, management, valorisation and reuse of this heritage."   

 • Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf - Otto S. Lankhorst

Ter gelegenheiod van de pensionering van ons aller Otto Lankhorst, de alombeminde noorderbuur die ons regelmatig vereerde met zijn actieve deelname aan onze vergaderingen, werd een selectie gemaakt van zijn talrijke bijdragen aan wat ons zo nauw aan het hart ligt: cultuurgeschiedenis, boekwetenschap en kloostercollecties.  De ondertitel dompelt ons direct onder in de bestaanswereld van velen onder ons: Bijdragen over de wereld van boeken en bibliotheken, kloosters en kloosterlingen. Meer info vindt u >>hier<<.    

 • Groot digitaliseringsproject theologische tijdschriften Open Access  

In Duitsland start op 1 jan. 2021 een groot retro-actief digitaliseringsproject van 68 theologisch wetenschappelijke tijdschriften. Einddatum: dec. 2023. Het goede nieuws is dat zij in Open Access beschikbaar worden gesteld, ook via Index Theologicus! Zie hier de lijst.    

 • Schatgraven in de jezuïetencollectie (Maastricht)

Via volgende link komt u terecht op een mooie plek, een virtuele "tentoonstelling" die de jezuïeten belicht als schakel tussen oost en west, tussen China en Europa, aan de hand van een resem oude jesuïetendrukken. Als toemaatje hoort er ook een informatief filmpje bij. Kijken, horen, lezen, bezoeken maar! >>hier<<.    

 • Shortlist Spiritueel en Christelijk boek van het jaar 2020 bekendgemaakt

U kunt uw stem voor de publieksprijs uitbrengen voor één van de 6 geselecteerde boeken uit beide categorieën tot 15 november. Verdere informatie vindt u >>hier<<.    

 • De wereldberoemde Frankfurther Buchmesse 2020 gaat coronagedwongen digitaal door

U kunt het programma >>hier<< volgen, met >>hier<< een bijzondere plaats voor de academische wereld...  

 • Nieuwe publicatie 150 jaar monniken in Affligem

Het boek ‘150 jaar monniken in Affligem (1870-2020) : Monnik worden en mens blijven’ is verkrijgbaar vanaf 14 november 2020 in het Religieus Centrum van de abdij Affligem of bij de auteur Frank Teirlinck. 
Wie voorintekent wordt opgenomen in het boek en zal een “Affligem” kunnen degusteren! 
De kostprijs (voorintekening; betaling vóór 10 sep. 2020) bedraagt  29 euro (+ eventueel 8 euro verzendingskosten bij thuisbezorging). Alle inlichtingen over het boek zijn  >>hier<< terug te vinden, of indien deze link niet werkt (wat al eens gebeurt), klik dan >>hier<< voor de flyer. 

 • Nieuwigheden bij Atla Products voor januari 2020

Er zijn enkele nieuwe produkten bijgekomen bij het immer groeiende ATLA, zoals het tijdschrift "Scottish church history". Voor de officiële aankondiging, zie >>hier<< . 

 • Call for Applications ReIReS Scholarships for Transnational Access

Het project "Research Infrastructure on Religious Studies" (ReIReS) biedt de mogelijkheid aan studenten en wetenschappers om een tweetal weken in één van de 14 delnemende Europese onderzoekscentra (bibliotheken en archieven) in België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland en Italië te verblijven om hun onderzoeksproject uit te voeren in historische religieuze studies. Kandidaten dienen zich te melden vóór 16 feb. 2020. Verdere informatie vindt u >>hier<< . 

Naast een cursus in de Faculteit voor theologie en religiewetenschappen, KU Leuven, (30 maart - 1 april), vindt er aansluitend ook een cursus plaats in Turnhout (1-3 April) : "Digital Resources for Patristic, Medieval and Religious Studies". Meer informatie vindt u >>hier<<. behalve voor onderzoekers uit het eigenlijk ReIReS consortium staat de cursus ook open voor een (beperkt) aantal 'externen' (doctoraatstudenten, postdocs, en andere geïnteresseerden). 

 • Overlijden pater Victor Broekaert

met droefenis melden we het overlijden van pater Victor (Jean) Broeckaert, van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken, gestorven op 91-jarige leeftijd op 5 januari 2020. De plechtige eucharistie vindt plaats op zaterdag 11 januari, om 11 u. in de abdijkerk. Verdere informatie vindt u >>hier<< . 

 • Call for Proposals :  49ste Algemene vergadering BETH 5-9 september 2020, Lviv, Oekraïne

Er is een oproep gelanceerd vanuit Beth, onze koepelvereniging, om een paper te komen geven rond het thema "information literacy" op hun algemene vergadering te Lviv, 5-9 september 2020. Deadline voor voorstellen en suggesties : 15 januari 2020. Zij die een presentatie geven genieten van een mooie korting op hun verblijfskosten in Lviv. Hun webpagina met verdere informatie vindt u >>hier<< . 

 • Significante uitbreiding aanbod Global Digital Theological Library (GLDTL) dankzij Project Muse

Project Muse heeft zich tot op het gouden niveau van sponsor opgewerkt door haar 29 collecties van e-books toe te voegen aan de GLDTL. Over deze organisatie, zie Actua-item hieronder...

 • NIEUW : Digitale theologische bibliotheek (ca. 300.000 boeken) op maat van ontwikkelingslanden 

Voor geïnteresseerden (missiegebieden, ...) : de Global Digital Theological Library (GLDTL) start met een aangepaste formule op maat van de ontwikkelingsgebieden om voor een zachte jaarlijkse prijs toegang te verlenen aan een uitgebreide digitale theologische bibliotheek (momenteel ca. 300 000 boeken). Hun webpagina met verdere informatie vindt u >>hier<< . 

 • Voorstelling boek "Vaticanum II Conciliedocumenten" : vrijdag 6 dec. 2019, 14 u. 

Op vrijdag 6 december 2019 vindt om 14 u. de presentatie plaats van het boek Vaticanum II Conciliedocumenten. Latijnse tekst en nieuwe Nederlandse vertaling gepubliceerd bij Halewijn. Plaats van het gebeuren is het Maria-Theresia College lokaal 00.03. U vindt >>hier<< de uitnodiging en alle nodige informatie, o.m. om uw komst te bevestigen. 

 • Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven

Op do 12 december 2019 kunt u de voorstelling meemaken van het boek Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven. Klik <<hier>> om u in te schrijven.

 • The ATLA "2020 Institute for International Theological Librarians" (13/14 juni - 24 juni 2020). 

ATLA organiseert voor de tweede keer een 10 dagen  durende opleiding (13/14 juni 2020-24 juni 2020) voor internationale theologische bibliothecarissen, deze keer te Detroit in Michigan. Geïnteresseerden kunnen zich >>hier<< aanmelden voor 1 dec. 2019 (alle informatie vind je er terug). Let wel: het gaat om bibliothecarissen uit minder gegoede regio's, dus Belgische applicanten worden niet toegelaten. Wel lijkt ons dit ideaal voor de congregaties onder onze leden, omdat zij misschien iemand uit de missies kunnen sturen. Er wordt immers ook een goede beurs voorzien, die de grootste kosten van opleiding en reis dekt.

 • 7 new journal titles have been added to the Atla databases (1/10/19). 

The ever growing databases of Atla announced the addition of 7 new journal titles, of which 1 Belgian, 1 English, and 1 Spanish:

In the Atla Religion database

-Scottish Church History  (Edinburgh University Press, UK)

- Manuscripta (Brepols Publishers, België)

Obnovljeni život (Filozofsko teološki institut Družbe Isusove, Croatia)

In Atla PLUS :

- Archivo Teológico Granadino 'Facultad de Teología de Granada, Spanje)  

 • Herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen : stadsbibliotheek "met een ziel"

Op 1 sep. vond de opening plaats van één van de bijzonderste bibliotheken van het land : Het Predikheren in Mechelen. Lees/bekijk het hier!  

 • In de KIJKER : Open access tijdschrift "Open Theology"

Graag willen we u volgend, gratis toegankelijk tijdschrift onder de aandacht brengen : "Open Theology" (ISSN: 2300-6579), een product van De Gruyter. Bekijk het hier!  

 • ATLA wordt een "woordmerk"

ATLA lanceert een nieuwe visuele identiteit in haar verdere voortgang en vernieuwingsbeweging. Zo is ATLA niet langer een acroniem maar een "woordmerk" geworden en presenteren ze zich onder de slogan "Collectors & Connectors in Religion & Theology".  Neem eens een kijkje op de vernieuwde website

  

 

 • Omvorming bibliotheek tot belevingscentrum is een succes 

Op 16 jan verscheen een artikel in De Morgen (Michiel Martin) over de toenemende waardering voor de bibliotheek als belevingscentrum, ook al daalt het lenersaantal : "Hoe de bib zichzelf heruitvond: "De bib is geen duf huis meer". Een voorproefje van het artikel vindt u >>hier<< , mocht u abonnee zijn kunt u over het hele artikel beschikken. 

 

 • Vlaamse erfgoedbibliothe(e)k(en) 

Bij het nieuwe jaar 2019 kondigt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek heel wat veranderingen aan : nieuwe naam, nieuwe locatie alsook nieuw vijfjarenplan. U kan dit >>hier<< allemaal mooi terugvinden.

 

 • 's Werelds mooiste boekenwinkel ....

Mocht u zich afvragen waar de mooiste boekenwinkel ter wereld zich bevindt: volgend artikel verklapt het .. zie>>hier<<.

 

 • Studiedag / Hommage aan Mgr. Roger Gryson

Op vrijdag 8 februari 2019 vindt een studiedag plaats op de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) rond het onderwerp :  "Éditer aujourd'hui les Pères de l'Église", dit ter ere van de uitzonderlijke wetenschappelijke loopbaan van Mgr. Roger Gryson. Meer informatie, zie>>hier<<.

 

Cartoons en illustraties van de man die onze eigenste bladwijzer zo mooi heeft ontworpen en getekend worden momenteel in het KADOC getoond, dit tot 3 februari 2019. Het is ook waard het interview eens te lezen: zo kom je meteen te weten waarom paarden zulk een marteling betekenen voor de tekenaar >>interview<<

 • NIEUW bij ATLA Press: Digitale reprint "A Broadening Conversation: Classic readings in Theological Librarianship"

Er is een digitale herdruk verschenen van "A Broadening Conversation: Classic Readings in Theological Librarianship" uit 2006, dat in dat jaar de 60ste verjaardag van ATLA vierde. Deze open access editie bevat een gloednieuwe inleiding van Dr. Carisse Berryhill. Je kunt het werk >>hier<< raadplegen. 

 • Inspirerend citaat

 • Wo 23 mei 2018 : Seminarie over profetisch inspireren en dienen (Grootseminarie Brugge)

Fracarita International en Bisdom Brugge organiseren op woensdag 23 mei in het Grootsemniarie van Brugge een seminarie over profetisch inspireren en dienen : "Sint Vincentius a Paulo : 400 jaar later nog brandend actuel?" Dit seminarie is gratis, en je kan je inschrijven via een online inschrijvingsformulier.

 • ATLA nieuws : Nieuwe publicaties naar Open Access

Het is de bedoeling van ATLA om Theology Cataloging Bulletin (TCB) alsook de ATLA Summary of Proceedings" binnenkort toegankelijk te maken voor iedereen via Open Access. Voor meer informatie, zie>>hier<<.

 • Heuglijk nieuws binnen vrb

Het is alweer even geleden, maar daarom niet minder het vermelden waard: op woensdag 20 december 2017 heeft ons aller pater Bernard Bruning met verve zijn doctoraat publiekelijk verdedigd en mag dus voortaan door het leven wandelen als dr. Bernard Bruning. 

 • Nieuwe aanbiedingen bij ATLA : ATLA...plus!

ATLA heeft enkele nieuwe producten in de aanbieding :
- ATLASerials PLUS : meer dan 425 full-text tijdschriften.
- ATLAS PLUS : ATLA + ATLASerials + een extra 100 titels
- ATLA Religion Database
Voor meer info klik op de ATLA-toets in ons hoofdmenukeuze

 • Seminarie rond ontsluiting en presentatie "Collectie Thijs" : 2 maart 2018, Frederik De Tassiszaal - Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Op 2 maart 2018 organiseert de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting en presentatie van de collectie devotiedrukwerk "Collectie Thijs". Op het programma staan enkele lezingen over het belang van dergelijke verzamelingen en de registratie en digitalisering ervan, onder andere door dr. Karen L. Bowen (Universiteit Antwerpen), dr. Jeroen Salman (Universiteit Utrecht), Jan Corthouts (Anet) en een medewerker van Het Huis van Alijn te Gent. Na het seminarie heeft u tevens de kans een tentoonstelling te bezoeken met een selectie van de objecten uit de Collectie Thijs en na te praten bij een receptie. Meer informatie en het volledige programma, dat eerstdaags volgt,  vindt u hier.  

 • Prijs van het religieuze (en spirituele) boek (28/09/17)

Graag nodigen we jullie uit om mee de publieksprijs te bepalen in de jaarlijkse prijs van het religieuze en spirituele boek. In de shortlist vindt u 3 religieuze ("Mazzel tov" ; "God en de kunst van het vissen"; "Mijn geloof als bijbelwetenschapper?") en 3 spirituele boeken ("De vrolijke wijsheid"; "De drie vormen van weten"; "Het visioen aan de binnenbaai"), waarop u kunt stemmen. Meer info vindt u hier.  

 • Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven) vangt blikvanger von Bingen (27/09/17)

Een 12de-eeuws kostbaar manuscript, Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum van Hildegard von Bingen logeert een tijdje in de Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven) voor nauwgezet onderzoek met de allernieuwste technieken (Info). De zangstukken zijn reeds digitaal raadpleegbaar (hier).  

 • Abdij van Postel chartert digitale snelweg (27/09/17)

Sinds kort zijn de eeuwenoude charters van de Norbertijnenabdij van Postel online beschikbaar. Meer informatie over de totstandkoming hiervan vindt u >>hier<<. Wenst u ook eens een duik te nemen in dit gedigitaliseerd archief, klik dan >>hier<<.

 • Nieuw bij ATLA (American Theological Library Association) : "Body and Religion"

Onze overzeese ATLA kondigde op 18 september met enige trots volgende tijdschrifttitel aan die nu ook tot hun befaamde ATLA Religion Database behoort : "Body and Religion", gepubliceerd door Equinox :  >>klik hier<< om meer over dit tijdschrift te weten te komen.

 • Vlaanderen investeert ... ook in kloosterbibliotheken (als toeristische trekpleister)!

Positief nieuws met een vrb-tintje :  het project "Sacred Books/Secret Libraries", waarvoor ons aller bestuurslid Doenja zich hard voor heeft ingezet, ontvangt 300.000 euro subsidie van Vlaanderen . Hiermee kunnen ook de prachtige boekencollecties van het Engels klooster en van de Ongeschoeide karmelieten een nieuwe toeristiche trekpleister in Brugge worden. >>klik hier<<.

 • Voor bib- en boekfanaten...deel 2

Toch wel een nieuwtje om te doen watertanden.... unieke bibliotheek (figuurlijk) onder de hamer >>klik<<.

 • Voor bib- en boekfanaten...

Het prachtige geschenkboek De bibliotheek : Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis (Uitgever Thot, 2014) ligt momenteel te koop bij Erik Tonen (Kloosterstraat 48 te Antwerpen), exclusief aan €20 i.p.v. €50! Elke boekenliefhebber dient dit werk op de plank te hebben staan ... Wie er niet geraakt, kan het boek bestellen door een mailtje naar onze behulpzame voorzitter te sturen, ten laatste op 24 april.  Voor een impressie van deze uitgave, >>klik<<.

  

 • Nooit de hoop opgeven...

We kregen een foto toegestuurd van Bart Janssens, van Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum, met bijhorende uitleg: 

"PL 189 (Petrus Venerabilis), ontleend in juli 1966, vandaag na meer dan 50 jaar in opperbeste staat (een slecht karakter zou zeggen: "ongelezen") in onze bibliotheek teruggekeerd!"  

 • Het habijt weer uit de kast...

Hoe kunnen verschillende generaties religieuzen
samenleven en met elkaar de toekomst van hun orde
of congregatie vormgeven?... >>Lees verder<<  

 • Een 500 jaar oud graduale (21 kg) volgende week onder de hamer in Brussels veilinghuis

Dit oude manuscript, bestaande uit 175 pagina's Gregoriaanse kerkgezangen en 12 mniaturen is nagenoeg in perfecte staat bewaard gebleven... >>klik<< , of voor vele foto's : >>klik<<. 

 • Verhuis historische abdijbibliotheek Bornem

Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn voor de kloosterbibliotheekwereld. De abdijbibliotheek verhuist naar het Rijksarchief in Beveren, zodat met de restauratie van het abdijcomplex, incl. bibliotheekgebouw, kan gestart worden. Wanneer de bibliotheekruimte terug in volle glorie pronkt, zal het overgrote deel van de boeken terug worden gebracht... >>klik<< 

 • Frankfurter Buchmesse (19-23 okt. 2016), o.m. in het teken van de Lutherbijbel 2017 en met als eregasten: Vlaanderen en Nederland

Allen daarheen! (en ook terug natuurlijk)... klik hier of hier indien je meer info wenst. 

 • Leuk ideetje voor uw tuinhuisje...

In deze drukke tijden hebben we toch nog een waar paradijsje gevonden waaraan een verknocht boekenlezer al vlug zijn hart zou aan verliezen... klik en lees hier allen over (waarschuwing : bouwplannen niet inbegrepen).

 • Tentoonstellingsproject 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal'

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (Den Haag), de Universiteit Antwerpen en de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) een grootschalig internationaal tentoonstellingsproject: klik en lees hier allen over. 

 • Interessant artikeltje over verborgen bibliotheken...

In de Gardian vinden we een leuk artikel terug over verborgen bibliotheken/archieven, iets wat menig bibliothecaris' hartje sneller doet slaan... klik en lees hier alllen over.

 • Partiturenvondst in kasteel d'Ursel te Hingene

In 2006 waren we voor onze lentevergadering (AV82) te gast in Kasteel d'Ursel te Hingene. Daar werden nu partituren gevonden van de bekende operacomponist Gaspare Spontini. Het volledige artikel op redactie.be leest u >>hier<<.

 • 1910-2016: 100 jaar Tijdschrift voor liturgie

Op het katholiek congres van Mechelen in 1909 geeft Dom Lambrecht Beauduin (Keizersberg) een opgemerkte lezing over liturgie. Deze leidt tot de Liturgische Beweging die er op haar beurt in 1910 voor zorgt dat in de schoot van Abdij Keizersberg het Liturgisch tijdschrift evenals zijn Franse pendant Questions liturgiques et paroissiales het levenslicht zien. >>Lees het volledige artikel<<

 •  op 12, 13 en 14 november : Laatste grote boekenverkoop (per kilo!) Universiteitsbibliotheek, KU Leuven

Meer dan 20,000 boekdelen aangeboden op deze laatste grote boekenverkoop in de Universiteitshal KU Leuven. Concreet betaal je op de eerste dag €5/kilo, op de tweede dag €3/kilo en op de derde dag €1/kilo. Let op: de betaling gebeurt uitsluitend contant! (Nog) meer info vind je >>hier<<. 

 • De tijd, het schrift, het verschil

Vorig jaar, op 16 oktober, woonden we in Leuven, in de Kardinaal Mercierzaal van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, een lezing bij van Sam IJsseling, over het schrift, in het kader van de tentoonstelling en SHARP-conferentie Religies van het boek. Samen met enkele andere teksten (over de tijd, over boeken, over eenheid) nam IJsseling deze lezing op in dit boek. Aangezien deze grote denker overleed op Hemelvaartdag dit jaar, geldt dit boek tevens als zijn filosofisch testament. Het verschijnt deze maand bij Polis. Het is zoals de achterflap het stelt: IJsseling kon als geen ander moeilijke teksten omzetten in begrijpelijke taal. Pikant detail: onze voorzitter schreef de uitleiding in dit boek: Over teksten en goden."

 • 90 jaar Ruusbroecgenootschap

Het Ruusbroecgenootschap viert haar 90-jarig bestaan. Naast een hele activiteitenreeks is er nu ook  een mooie brochure: Het Ruusbroecgenootschap, 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed: een rijke en levende collectie van de Vlaamse jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit. Op bevattelijke wijze – de brochure wil haar instituut aan een breder publiek bekend maken – worden enkele bijzondere collectiestukken uit de bibliotheek, die zo’n 120.000 werken bevat, van uitleg voorzien.
Wie belangstelling heeft voor deze gratis jubileumpublicatie, neemt contact op met de bibliothecaris, Mevr. Erna Van Looveren, Erna.vanlooveren@uantwerpen.be
Meer hierover >>

 • Coming soon : The EBSCO eBooks app

Voor diegenen die nog een beetje in de roes van onze "digitale bibliotheek en erfgoed-dag" vertoeven : een "app" wordt door Ebsco aangeprezen voor een betere leeservaring van uw collectie EBSCO eBooks.  

Lees meer hierover >>

 • Waar koop jij een religieus boek aan?

Blijkbaar wordt vandaag de dag een religieus boek minder en minder via de boekhandel verkocht .... uitgezonderd de kaskrakers. Dus toch wel een beetje crisis in onze winkel.

Lees meer hierover >>

 • Rudolf van Dijck ontvangt Geert Groote prijs 2014 

Op de zesde Geert Groote Dag die doorging op 2 oktober 2014 te Deventer, ontving Rudolf van Dijck, één van de "founding fathers" van onze Nederlandse en Vlaamse bibliotheekverenigingen, de Geert Groote prijs voor zijn belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de Moderne Devotie, dit gedurende een periode van niet minder dan 45 jaar.

Meer info >>

 • Lezing in het kader van de jaarlijkse Lectio Chair

Op dinsdag 27 mei geeft Jeffrey F. HAMBURGER een lezing over :The Autonomy of Images. The Prayer Book of Ursula Begerin and Late Medieval Picture Books  in het kader van de jaarlijkse Lectio Chair.

Prof. Hamburger (Harvard University) is een eminent kunsthistoricus en specialist in Middeleeuwse religieuze verluchte handschriften. De lezing vindt plaats in de Promotiezaal van de Hallen om 17 u., gevolgd door een boekvoorstelling (gepresenteerd door Jan Van der Stock) en een receptie in de Rectorale Salons. Inschrijven verplicht op marleen.reynders@kuleuven.be

Meer info >>

 • Theological Librarianship tijdschrift (ATLA)

Op de website van ATLA vind je ook een link naar hun zeer toegankelijk open access tijdschrift Theological Librarianship, dat vele thema's aanraakt die ook ons aanspreken en aanbelangen. Kort gezegd : een aanrader! klik hier.

 • 15de eeuws manuscript verkocht

Millon (Brussel) heeft een 15de-eeuws manuscript verlapt voor €2.500.000. Het ms zou uit de school van de Gebroeders van Limburg komen. Die laatsten verluchtten, samen met anderen, het fameuze getijdenboek Les très riches heures du Duc de Berry en horen tot de miniaturistentop. Lees verder. >>

 • Moet er nog zand zijn

Besparen op het onderhoudsbudget van een bibliotheek kan akelige gevolgen hebben. De Franse Nationale Bibliotheek in Parijs heeft het geweten. Volgens Le Monde heeft een lek in de waterleiding daar 10.000 tot 12.000 objecten licht tot zwaar beschadigd. Indien het budget van uw bibliotheek niet adequaat kan worden opgetrokken, de leiding onderleggen met de opengeslaan papieren Brittannica en afwerken met zandzakskes. Lees verder >>

 • Let's have some fun-ding

www.boekensteun.be is een crowdfundingplatform van Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Vlaams Fonds voor Letteren. De bezoeker kan uiteraard storten, maar eveneens volgen hoeveel donateurs in totaal reeds bijeenbrachten per project. Een recent project is bijvoorbeeld een processionale, een muziekhandschrift, in dit geval uit de 16d eeuw, in het bezit van het Turnhouts Begijnhofmuseum. Dat laatste wil dat collectiestuk laten digitaliseren. En dat kost geld. Crowdfunding, dus!
 

 • Zoekertjes vanuit de bibliotheekwereld

Hier de link naar een nogal droeve website...

Waaronder :

 • "Originele oplossing van Italiaanse bibliothecaris om plaatsgebrek in zijn bibliotheek aan te pakken verkeerd begrepen"

Een bibliothecaris van een van de oudste bibliotheken van Italië, de Girolamini in Napels, blijkt ca 1500 oude drukken uit zijn eigen bibliotheek te hebben verpatst via een illegaal netwerk. Klik hier.

 • Handboek voor bewaring van bedreigd kerkelijk boekenerfgoed in Oostenrijk beschikbaar

Klik hier om dit werk gratis te consulteren / downloaden

 • Kostbare werken (uit de Bodleian library en de bibliotheek van het Vaticaan) gedigitaliseerd

Op volgende website van de universiteit van Oxford kun je online enkele pronkstukken doorsnuisteren (zoals een Gutenbergje) : bav.bodleian.ox.ac.uk

 • "10 mooiste bibliotheken ter wereld"

Op de site van De Morgen kunt u deze hier bewonderen.

 • Waar is dat incunabeltje?

Een Brussels veilinghuis verkocht dit jaar 36 incunabelen van onduidelijke herkomst. Omslagen werden vervangen en classificatiecodes verwijderd. Volgens de seminariebibliotheek van Luik werden ze in de jaren '70 uit hun overigens schitterende collectie ontvreemd. Een en ander kwam aan het licht toen een Amerikaanse boekhandel een werk dat was aangekocht in Brussel in de Luikse catalogus zag staan. De kopers van de incunabelen zijn gekend, het onderzoek loopt...

voor meer info: De Standaard van VR15/11 D4

 • The Council of Trent : Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700)

Internationale conferentie van KU Leuven op 4, 5 en 6 december

Het programma vind je hier

 • Lectio : critical text editing

Info hierover vind je hier

 • Trajecta op nieuwe wegen : vernieuwd tijdschrift en portaalsite voorgesteld in Utrecht

Op 20 september werden in het Museum Catharijneconvent in Utrecht het vernieuwde tijdschrift Trajecta en de nieuwe website Trajecta Portal voorgesteld. Het tijdschrift en de website willen dé ontmoetingsplaats worden voor iedereen met historische belangstelling voor de rol van religie in cultuur en samenleving van de Nederlanden. Ze worden ondersteund door drie historische documentatiecentra in de Nederlanden: KADOC aan de KU Leuven, KDC aan de Radboud Universiteit Nijmegen en HDC aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het tijdschrift Trajecta verruimt voortaan zijn horizon tot de geschiedenis van alle christelijke religies in de Nederlanden en wordt internationaler van karakter.  Het biedt wetenschappelijk verantwoorde artikelen in het Nederlands en Engels. Het verschijnt twee keer per jaar in gedrukte vorm, met één themanummer. De artikelen zijn van hoge kwaliteit. Daarvoor staat de breed samengestelde Vlaams-Nederlandse redactie garant, alsmede de advisering door een raad van internationale vakgenoten en de beoordeling van de artikelen door internationale experts. Het eerste nummer van het vernieuwde Trajecta focust op Vaticanum II. U kunt een abonnement nemen of een los nummer kopen via de nieuwe website.

De portaalsite www.trajectaportal.eu biedt actuele informatie over alles wat met de studie van de religiegeschiedenis in de Nederlanden te maken heeft. Onderzoekers, onderzoeksinstellingen, musea en archieven stellen zichzelf en hun onderzoeksprojecten daar voor. U vindt er boekbesprekingen, aankondigingen van tentoonstellingen, studiedagen en congressen en informatie over bronnenpublicaties en databestanden. Alle oude jaargangen van Trajecta en zijn voorgangers zijn er in digitale vorm te vinden. Tevens kunt u er op een forum vragen stellen aan collega-onderzoekers of deelnemen aan debatten over historische kwesties. Trajecta Portal is een open access-forum, met uitzondering van de laatste drie jaargangen van het tijdschrift, die alleen door betalende abonnees online kunnen worden geraadpleegd.
 

Lentevergadering 2023 :   

wo 3 mei 2023

Abdij van Bornem

- Studiedag : Uitdagingen voor kerkelijke bibliotheken in Vlaanderen

Verdere informatie

 Agenda - foto's - verslag

 

Agenda

 • 20 jan. 2023, 10u-13u: Online-training data-bescherming voor bibliotheken 

Onze  Engelse collega's (ABTAPL) richten op 20 januari (10u-13u) een online training in rond databescherming specifiek voor bibliotheken. Alle Beth-leden zijn hierop welkom, en de training wordt geleid door Judith Curthoys.

Verdere informatie, ook i.v.m. registratie om een online plaatsje te reserveren, vindt u  >>hier<<.  

 • 50ste BETH-conferentie : 10 - 14 sep. 2022 te Rolduc, Kerkrade - thema : De toekomst van de theologische bibliotheken.

Van 10 tot 14 sep. 2022 gaat de 50ste jaarlijkse BETH-vergadering door, met een erg feestelijk tintje, trouwens niet alleen voor BETh (50 jaar), maar ook voor de VThB, dat dit jaar haar 75ste verjaardag viert. 

Het schema van deze conferentie vindt u >>hier<<.  

 • Internationale conferentie "Charism and Creativity. catalogues, management and innovation regarding the cultural heritage of institutes of consecrated life", op 4 mei - 5 mei 2022, Rome. 

Van 4 tot 5 mei 2022 vindt een internationale conferentie plaats te Rome, aan de pauselijke Antonianum universiteit, met een thema dat ons allen aanbelangt: "Charisma en creativiteit : catalogen, beheer en innovatie rond het cultureel erfgoed van instellingen van het gewijd leven".  Meer info, ook rond "call for papers" vindt u op deze pagina.  

 • Woensdag 17 maart 2021 : Uitnodiging Webinar : "Early Modern Studies as a Key to Understanding the Religious Situation in Europe Today"

Op 17 maart 2021 wordt een webinar gehouden in het kader van onderzoeksinfrastructuur RESILIENCE, met een duur van 1 uur. Thema is ‘Early Modern Studies as a Key to Understanding the Religious Situation in Europe Today’. Dit zal worden gepresenteerd door prof. dr. Herman J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn. Van harte welkom om hier aan deel te nemen! Meer informatie over de wijze van aanmelden etc. is >>hier<< te vinden.  

 • Woensdag 3 maart 2021 : Lezing Patricia Stoop : "De speelruimte van schrijvende religieuze vrouwen in de late middeleeuwen"

Op woensdag 3 maart om 19u00 geeft dr. Patricia Stoop een online lezing voor de leden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, onder de titel "De speelruimte van schrijvende religieuze vrouwen in de late middeleeuwen". Als u deze lezing wil bijwonen, vult u >>hier<< uw email-adres in. Kort voor aanvang wordt u een een link bezorgd naar het online platform waarop u de lezing kan volgen.  

 • Zaterdag 21 november 2020 : Augustinusdag (AHI, Heverlee) goes digital

Op zaterdag 21november 2020 vindt de jaarlijkse Augustinusdag plaats van het Augustijns Historisch Instituut, Heverlee. Omwille van de cornavirusmaatregelen is deze dit jaar in een digitaal kleedje gestoken.  Voor programmatie en verdere informatie kijk en luister alvast >>hier<< en >>hier<<.  

 • Vrijdag 6 november 2020 : Zoombijeenkomst "Augustinus als exegeet"

Op 6 november, van 15u tot 16u45 vindt aan het Centre for the Study of Early Christianity (CSEC, Universiteit van Tilburg) een symposium plaats dat men via Zoom kan volgen, rond het thema: Augustinus als exegeet.  Voor verdere informatie, zie : >>hier<<.  

 • do 1.10.2020 - do 8.10.2020, OCLC Contactdag 2020 : Samen digitaal. Digitaal samen.

Online congres voor directies en medewerkers  bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Locatie : Online

Van donderdag 1 oktober tot donderdag 8 oktober vindt de OCLC Contactdag, plaats, deze keer in onlineversie wegens de ons welbekende virus(s)t(r)ijd, waar zeer toepasselijk voluit de kaart getrokken wordt van de digitale ontwikkelingen binnen onze branche.

Voor meer informatie, (gratis) inschrijven voor sessies, etc. zie >>hier<<. Een aanrader!

 • 2.12.2019 (12u30) - 3.12.2019 (12u30), Tübingen universiteitsbibliotheek

Workshop: FID Theologie. Aufgaben und Services eines forschungsnahen Dienstes. 

Van maandag 2 december (12u30) tot dinsdag 3 december (12u30) vindt in de universiteitsbibliotheek van Tübingen een workshop plaats, over de recentste diensten en taken van de FID Theologie. Het zal onder meer gaan over de toegankelijkheid van digitale (vol)teksten. Meer informatie (incl. programma en inschrijving) vindt u >>hier<<. 

 •   17 okt. - 18 okt. 2019, virtuele conferentie : "Building a Culture of Encounter"

Op donderdag  17 en vrijdag 18 oktober organiseert de Catholic Library Association een "virtuele conferentie", met als thema : Building a Culture of Encounter".

Klik >>hier<< voor meer uitleg (en registratieformulier). 

 •   11 sep - 14 sep. 2019, Stiftsbibliothek St. Gallen (CH)

"Klosterbibliotheken - Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit schriftlichem Kulturerbe"

Van woensdag 11 tot zaterdag 14 september 2019 vindt in de Stiftsbibliothek St. Gallen (Zwitserland) een heel relevant congres plaats over iets waarmee onze vereniging de laatste jaren vaak mee geconfronteerd wordt : het sluiten van kloosters en wat te doen met hun bibliotheken. Meer info over dit congres vind je >>hier<<. 

 •   Vrijdag 7 dec. 2018 : 8e Ontmoetingsdag in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha (bij Cuijck), georganiseerd door Stichting Echo.

Op vrijdag 7 december vindt de 8e ontmoetingsdag plaats in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha (bij Cuijck), met een aanlokkelijk aanbod van lezingen rond religieuze thema's. Meer info vind je >>hier<<. 

 •   8 - 12 sep. 2018 : 47ste Algemene vergadering van BETH in Nuremberg.

Graag willen we u erop attent maken dat op 8-12 september de 47ste algemene vergadering doorgaat van onze koepelvereniging BETH. Het thema zal zijn : "Indexing in the Digital Age"

Voor verdere informatie, het registratieformulier, het programma klik >>hier<<.

 •   30 mei - 22 aug. 2018 : Hildegard van Bingen in de Lage Landen (De Dendermonde codex)

Van 30 mei tot 22 augustus 2018 vindt een tentoonstelling in Maurits Sabbebibliotheek, KU Leuven plaats over het leven en werk van Hildegard van Bingen. Alle nodige informatie vindt u >>hier<<, de folder kunt u >>hier<< downloaden.

Tevens zal er in die periode ook een internationaal congres (30 mei - 2 juni) én concert (31 mei, 20u30) plaatsvinden rond deze mystica.

 • Do 22 zat 24 maart : lentevergadering van onze Engelse collega's van ABTAPL, die zal doorgaan in Durham.

 

 • Di 6 februari 2018: Studiedag van CRKC "De hoeksteen waarop we bouwen : religieuze architectuur onder spanning" bij PARCUM (Abdij van Park 7, Heverlee).  

Op di 6 februari (9u30 - 17u) organiseert het CRKC een studiedag over religieuze architectuur, die zal doorgaan in het PARCUM (Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur, Abdij van Park, Leuven).  Het volledige programma kunt u >>hier<< raaplegen, de folder kunt u >>hier<< downloaden.

 • Zo 3 december 2017: Dialoogmiddag "In stilte geborgen" bij PARCUM (Abdij van Park 7, Heverlee).  

Op zo 3 december (12u - 16u) gaat bij PARCUM (Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur) een dialoogmiddag door, met als titel : "In stilte geborgen". Verschillende sprekers gaan met elkaar en met het publiek in dialoog over de betekenis van contemplatie vandaag in verschillende religies en levensbeschouwingen. Praktische informatie met programma en inschrijvingsformulier vindt u >>hier<<.

 • Van 28 november t.e.m. 1 december : Online trainingsweek EBSCO.

EBSCO organiseert regelmatig online trainingssessies die gratis toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in meer informatie over onze producten en oplossingen. Zo vindt van 28 november tot en met 1 december een online trainingsweek plaats waarin EBSCO’s Europese trainingsspecialist Georg Vogtherr verschillende (Engelstalige) webinars geeft. 

Voor meer info,  klik >>hier<<

 

 • Van 4 juli tot en met 13 september : Tentoonstelling Boeken onder vuur - Universiteitsbibliotheek, KU Leuven.  

(Inclusief uitnodiging officiële opening)

Voor meer info,  klik >>hier<<

 

 • tot 19 juli : Tentoonstelling : De stad getekend en Uit depot van het Prentenkabinet - Museum Plantin Moretus (Antwerpen)

Voor meer info over De stad getekend, klik >>hier<<

Voor meer info over Uit depot van het Prentenkabinet, klik >>hier<<

 • 12 tot 17 juli 2015 : 26th International Conference on the History of Cartography (Antwerpen) 

Voor meer info, (incl. programma en hoe in te schrijven), klik >>hier<<

 

 • tot 16 augustus 2015 : Tentoonstelling Abraham Ortelius (1527-1598), in de ban van de klassieke Oudheid - Het Gulden Cabinet, Antwerpen

Abraham Ortelius (1527 - 1598) was geograaf en goed bevriend met Nicolaas Rockox. In 1570 gaf hij de eerste wereldatlas uit, het Theatrum Orbis Terrarum. Bovendien was hij de eerste die met historische kaarten uitpakte. 

Voor meer info, klik >>hier<<

 

 • tot 13 september 2015 : Tentoonstelling De Zeven Zeeën - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen

Vanaf de vijftiende eeuw varen ontdekkingsreizigers over de Zeven Zeeën, op zoek naar nieuwe gebieden. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience brengt met navigatieboeken, zeekaarten, maritieme atlassen en de uitzonderlijke globes van Blaeu het verhaal van deze heldhaftige zeevaarders. Meer info : >>hier<<

 

 • Studie- en ontmoetingsdag vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven : zaterdag 30 mei 2015, Leuven

Deze jaarlijkse "vrijwilligersdag" wordt georganiseerd door Kadoc, en bevat een gedeelte vorming, maar vooral ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Voor meer info, (incl. programma en hoe in te schrijven), klik >>hier<<

 

 • DE STAAT VAN HET BOEK  : 2015  maandag 23 maart (13u-18u), in het Vlaams Parlement (Brussel)

Voor de vijfde keer wordt De Staat van het Boek georganiseerd, een symposium voor al wie met het boek begaan is. DIt jaar wordt gefocused op leesbevordering. Centrale gast is psychiater Dirk De Wachter, en ook wordt een interview beloofd met Sven Gatz.

Voor meer info, onder meer het programma en hoe in te schrijven, klik <<hier>>

 

 • SHARP 2014 : Inschrijvingen en voorlopig programma

Het congres SHARP 2014 - Religions of the Book vindt van 17 tot en met 21 september 2014 plaats in Antwerpen. Er worden bijna 200 lezingen gehouden, die een aspect van de relatie tussen religie en boek belichten. Het voorlopige programma kan geraadpleegd worden op http://dighum.ua.ac.be/ocs/index.php/sharp/sharp2014/schedConf/schedule.
 
Van 15 tot en met 17 september wordt er eveneens een gevarieerde summer school georganiseerd, met lezingen over uiteenlopende onderwerpen, een demonstratie van de drukpers en bezoeken in avant-première aan twee tentoonstellingen. Meer informatie hierover vindt u op http://www.sharp2014.be/summer-school.html.
 
Tot slot gaat er op 17 september een CERL Workshop door in verband met herkomstonderzoek.  Meer informatie hierover staat op http://www.sharp2014.be/cerl-workshop.html.
 
Registreren voor de drie evenementen kan via http://dighum.ua.ac.be/ocs/index.php/sharp/sharp2014/schedConf/registrat...
Leden van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis krijgen korting op de prijs voor het congres. Om van deze korting te genieten moet de inschrijving gebeuren vóór 15 augustus.

 • do 24 apr 2014 Te Boek! avondvullend programma (vanaf 19u) in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, naar aanleiding van de overdracht van de volledige historische collectie van Uitgeverij Pelckmans aan de Erfgoedbibliotheek.
 • 19 mrt 2014 Bestuursvergadering VRB
 • 24 okt. Prijs van het religieuze en spirituele boek te Antwerpen (meer info : klik hier).
 • 16 okt. : VRB Algemene vergadering te Postel
 • 30 apr. 2013 : VRB bestuursvergadering (Turnhout) : leden die graag iets op deze vergadering willen besproken hebben, kunnen dit als "voorstel tot agendapunt" indienen via e-mail.
 • 23 apr. 2013 : VThB algemene vergadering Tilburg
 • 11-13 apr. 2013 : ABTAPL Spring Conference, Glasgow
 • 20 mrt 2013 : Algemene vergadering VRB (n°96) Brussel, Librarium (zie hiernaast)