U bent hier: Home / Studenten / Indiablog

Mee in 2020?

Meer info over de inschrijvingsprocedure voor studiereis India 2020

Werkcollege India: sept.-dec. 2019; Studiereis India: 17 jan.-16 feb. 2020

Zonder tegenslag organiseren we van 17 januari tot 16 februari 2020 (+/- 1 dag) opnieuw, en dit reeds voor de tiende (!) keer, een studiereis doorheen India. Tijdens de reis zullen de deelnemers uitgebreid kennismaken met de religieuze rijkdom van dit fascinerende subcontinent. We verblijven in Varanasi, aan de oevers van de Ganges, lopen in Bihar in de voetstappen van de Boeddha, overnachten in de gouden tempel van de Sikhs (Amritsar), trekken in Ladakh van dorpje naar dorpje en klooster tot klooster... We bezoeken tempels, moskeeën, kerken en ashrams, participeren aan de meest diverse rituelen, ondervinden aan den lijve waar het in yoga en meditatie om gaat, krijgen lezingen en colleges van lokale professoren en specialisten, treden in gesprek met vertegenwoordigers van diverse tradities en worden aldus ondergedompeld in de wereld van het boeddhisme, het hindoeïsme, het jainisme, het sikhisme, het christendom en de islam.

In 2018 (net als de vorige jaren) keerden de studenten bijzonder enthousiast naar België terug - deze reis is en blijft een uitzonderlijke en beklijvende ervaring. Een gedetailleerd overzicht van het programma van de studiereis zoals ze in 2018 is doorgegaan en heel wat bijkomende informatie vind je verder op deze website (www.indiablog.be). In 2020 ziet het programma er heel vergelijkbaar uit. 

In 2018 trokken we voor het eerst tijdens het laatste gedeelte van de reis naar het winterse Ladakh om er kennis te maken met het Tibetaanse Boeddhisme – dat viel zo goed mee dat we het in 2020 opnieuw doen. Na enkele dagen aanpassing aan de hoogte in Leh en omgeving (3500m !), maken we een voettocht van een week van Likir naar Temisgam, waarbij we diverse kloosters en dorpjes bezoeken en ’s avonds telkens per 4 bij mensen thuis overnachten. In Ulley Phu (4000m) gaan we met een lokale spoorzoeker op zoek naar steenbokken en de illustere sneeuwluipaard. Met de jeep bezoeken we aan het einde van onze tocht nog de indrukwekkende kloosters van Lamayuru en Alchi. En dit alles in een indrukwekkend winterlandschap met temperaturen van 0-5° overdag (met doorgaans een aangenaam zonnetje) en diepvriestemperaturen ’s nachts (tot -25°!) – geen probleem evenwel met onze dikke donzen expeditieslaapzakken.

Ter voorbereiding van de reis worden tijdens het eerste semester van 2019-2020 diverse seminaries en bezoeken georganiseerd (werkcollege India; cfr. het programma van 2018). 

De groep en de KU Leuven-begeleider zijn nederlandstalig; lokale gidsen, lesgevers en begeleiders spreken Engels. De reis richt zich in de eerste plaats tot mensen die kennis willen maken met een brede waaier aan Indische religies en geen of  weinig ervaring in het reizen in het Zuiden hebben.

Studenten kunnen intekenen voor deze studiereis mits ze in 2019-2020 studeren aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. We hanteren hierbij de volgende, door de POC goedgekeurde inschrijvingsprocedure:

  • de beschikbare plaatsen worden evenredig verdeeld over de studenten (2019-2020) van tweede fase, derde fase (Nederlandstalig programma) en Master Wereldreligies.
  • zijn er nog plaatsen beschikbaar dan komen ook Nederlandstalige Masterstudenten (2019-2020; ook ReMa) die om een gegronde reden niet konden deelnemen aan een vorige editie van de reis én studenten Verkorte Bachelor (2019-2020) die ook de Masteropleiding zullen volgen in aanmerking.
  • zijn er dan nog plaatsen beschikbaar dan komen ook de andere studenten uit de Nederlandstalige Verkorte Bachelor of Master (2019-2020) in aanmerking. Gezien het aantal studenten in de Nederlandstalige opleidingen momenteel eerder beperkt is, maken ook deze studenten nog een zeer grote kans om effectief mee te kunnen.

Wie kans wil maken op deelname aan deze reis dient de volgende procedure strikt te respecteren:

  1. Zorg dat je aanwezig bent op de eerste info-avond die doorgaat op dinsdag 16 oktober 2018, van 20-22.30u in lokaal 01.03. Kan je omwille van een zeer gegronde reden niet aanwezig zijn, leg dit dan ruim op voorhand via mail voor aan de organisator. Op deze eerste info-avond tonen we de diamontage van de vorige editie (2018) van de Indiareis (2 x 45 min.) en stellen we de reis kort voor.
  2. Zorg dat je aanwezig bent op de eerste activiteit die in het kader van de Indiareis doorgaat: het bezoek aan de Hare Krishna-beweging in Septon (Durbuy) op zaterdag 1 december 2018, van 9.30-18u ter plaatse. Kan je omwille van een zeer gegronde reden niet aanwezig zijn, leg dit dan ruim op voorhand via mail voor aan de organisator.
  3. Stuur vanaf 2 december 2018, 22:00 (niet eerder) een kort mailtje naar Bert Broeckaert om vrijblijvend je interesse in deelname aan te geven (enkel voor die studenten die aanwezig waren op de activiteiten vermeld onder 1. en 2.; anderen kunnen helaas niet meer aansluiten). Vermeld zeker én je huidige studie (bvb. bach ggw, tweede fase) én deze die je volgend jaar (bvb. bach ggw, derde fase) hoopt te doen. De volgorde van aanmelding bepaalt in belangrijke mate of je meekan. Hou er rekening mee dat er in deze inschijvingsronde slechts 15 deelnemers worden aanvaard.
  4. Zorg dat je ook aanwezig bent op de tweede info-avond die doorgaat op dinsdag 19 februari 2019, van 20 tot 22u in lokaal 00.08. Hierin belichten we de verschillende aspecten van de studiereis en het werkcollege. Op deze avond zullen we uiteraard ook alle mogelijke vragen in verband met deze studiereis beantwoorden.
  5. Schrijf definitief in vóór 1 maart 2019. Van studenten van de eerste fase (2018-2019) die in september niet volledig slagen kan de inschrijving onmiddellijk na de proclamatie van september (2019) kosteloos worden geannuleerd.
  6. Neem deel aan de dagwandeling die op zaterdag 23 maart 2019 doorgaat in de Hoge Venen. Kan je omwille van een zeer gegronde reden niet aanwezig zijn, leg dit dan ruim op voorhand via mail voor aan de organisator.

Eind september 2019 volgt een tweede en laatste inschrijvingsronde. Hierbij zijn max. 5 plaatsen gereserveerd voor studenten die de Master Wereldreligies in 2019-2020 aanvatten. Voor de eventuele resterende plaatsen (er kunnen max. 20 studenten mee op reis) komen alle andere Nederlandstalige studenten die in 2019-2020 aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen studeren in aanmerking (ook studenten Verkorte Bachelor en studenten die in 2018-2019 al aan de Faculteit studeerden). Er is één uitzondering: studenten van de eerste fase (2019-2020) kunnen niet deelnemen (maar kunnen natuurlijk wel mee met een eventuele volgende editie).

Voor alle kandidaten geldt dat zij de 8 studiepunten (werkcollege + studiereis) dienen op te nemen in hun programma (2019-2020), dat zij hun motivatie dienen aan te tonen en lichamelijk en geestelijk geschikt moeten zijn voor deze reis.

De reis gaat enkel door wanneer minimaal 15, op grond van de vermelde criteria in aanmerking komende studenten zich hebben ingeschreven. Aarzel dus niet om je medestudenten tijdig warm te maken voor de reis – is er te weinig volk op de info-avond van 16 oktober dan gaat de reis allicht niet door.

Voor alle verdere inlichtingen verwijs ik naar de info-avond van 16 oktober 2018.
Prof. Bert Broeckaert, organisator en begeleider