Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Promovendus 'Verhouding religie en overheid' (0,8 - 1,0 fte)

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
Vacaturenummer: 21.06.15 

Werkzaamheden

Als promovendus doet u onderzoek naar de opvattingen onder Nederlandse jongeren over de verhouding tussen religie en overheid. 

Een korte omschrijving van het project:

Een adequate regeling van de relatie tussen religie en overheid (‘kerk en staat’) is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke tolerantie. De invulling van grondwettelijke rechten zoals de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging houden verband met de wijze waarop het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat wordt ingevuld. In de praktijk krijgt de scheiding tussen religie en overheid op uiteenlopende wijze gestalte. En ook individuele burgers hebben uiteenlopende opvattingen over hoe religie en overheid zich tegenover elkaar dienen te verhouden. Dit onderzoek beoogt inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop Nederlandse jongeren kijken naar de relatie tussen religie en overheid. Meer specifiek zal middels vragenlijsten worden onderzocht in welke mate christelijke, islamitische en humanistische jongeren instemmen met verschillende modellen van de verhouding tussen religie en overheid. Tevens worden verklaringen voor de verschillen in opvattingen gezocht op basis van diverse kenmerken van de respondenten.

Werkomgeving

Het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma Cognitive Humanities van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. U neemt deel aan onderzoeksseminars van het betreffende onderzoeksprogramma. Gedurende het promotietraject participeert u in de Graduate School of Humanities (GSH). 
Uw opleidings- en begeleidingsplan wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de Graduate School for the Humanities. U heeft toegang tot alle bijeenkomsten en cursussen van de Graduate School.

Wij verwachten

 • een afgeronde masteropleiding op het terrein van religiewetenschappen, theologie, rechten of sociale wetenschappen;
 • de vaardigheid en motivatie om zowel zelfstandig als in teamverband onderzoek te verrichten;
 • uitstekende schrijfvaardigheden;
 • een brede kennis van theorieën op het gebied van verhoudingen tussen religie en overheid, alsook van (empirische meetinstrumenten van) religieuze opvattingen;
 • ervaring met empirische onderzoeksmethodes binnen religiewetenschappen;
 • een uitstekende beheersing van de Engelse taal (C2 niveau of u bent in staat om dat binnen een jaar te bereiken);
 • goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,8 - 1,0 fte;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • het salaris bedraagt €2.125,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot maximaal €2.717,- bruto per maand in het vierde en vijfde jaar, op basis van een 38 urige werkweek (P-schaal);
 • conform het universitaire beleid wordt in beginsel een arbeidsovereenkomst van 18 maanden aangeboden, die bij goed functioneren wordt voortgezet tot in totaliteit 4 jaar (bij aanstelling van 0.8 fte 5 jaar);
 • het UFO-profiel Promovendus is op deze functie van toepassing

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Meer weten?

Meer over: Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Meer over de inhoud van de vacature: 
Dr. C.J.A. Sterkens, UHD Empirische en praktische religiewetenschap 
Telefoon: +31 024 3616051 
E-mail: c.sterkens@ftr.ru.nl

Mw. prof.dr.mr. S.C. van Bijsterveld, hoogleraar Religie, recht en samenleving 
Telefoon: +31 024 3615733 
E-mail: s.vanbijsterveld@ftr.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van dr. C.J.A. Sterkens) via de button 'Solliciteer'. Uw sollicitatie dient de volgende bijlagen (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • CV
 • een omschrijving van een eigen invulling van het project (maximaal drie A4)

Voor meer informatie over uw sollicitatie: +31 024 3611173.

Online geplaatst op 03-07-2015

Doctoraatsbursaal Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: een ethische analyse

Voor het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht zoeken wij een doctoraatsbursaal voor het project 'Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: ethische analyse'. De kandidaat zal doctoraatsonderzoek verrichten op basis van de publicatie van wetenschappelijke artikels. Het project heeft zowel een empirisch als een theoretisch deel.

Gebruik van robots in de zorg voor ouderen: een ethische analyse

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht is een onderzoeksinstituut op het vlak van medische ethiek en medisch recht. De staf bestaat zowel uit senior academische onderzoekers als uit junior onderzoekers in verschillende disciplines (filosofie, theologie, geneeskunde, verpleegkunde, sociale wetenschappen, ...). 

http://www.cbmer.be

Project

De algemene doelstelling van het project is een ethische analyse uit te voeren van het gebruik van robots in de zorg voor ouderen. Deze algemene doelstelling wordt onderverdeeld in volgende sub-doelstellingen:

 • Inzicht verwerven in de ethische argumentaties die ontwikkeld worden met betrekking tot het gebruik van robots in de zorg voor ouderen (literatuurstudie).
 • Inzicht verwerven in de ervaringen en belevingen van ouderen en hulpverleners met betrekking tot het gebruik van robots in de zorg voor ouderen (empirische studie).
 • Ontwikkeling van ethische aanbevelingen inzake het gebruik van robots in de zorg voor ouderen.

Profiel

De kandidaat heeft een master in de theologie, filosofie, verpleegkunde, sociale wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. De kandidaat moet een aantoonbare affiniteit hebben van met ethiek en met empirisch onderzoek. De kandidaat moet een goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing hebben voor het Nederlands en het Engels.

Aanbod

Wij bieden een full time doctoraatspositie voor 4 jaar aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Het salaris is overeenkomstig de salarisschalen van de universiteit voor doctoraatsstudenten. De startdatum is 1 oktober 2015.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Chris Gastmans, tel.: +32 16 37 33 03, mail: chris.gastmans@med.kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/11/2015 via onze online sollicitatietoepassing.

 

Online geplaatst op 29-06-2015