Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Godsdienstleerkracht Bisdom Hasselt

Het bisdom Hasselt is dringend op zoek is naar een godsdienstleerkracht.

Het betreft een 4/5 opdracht in Genk tot eind februari (met kans op verlenging) en een 1/5 opdracht in Hasselt (minstens voor het gehele schooljaar).
Hij/zij kan contact opnemen met: daniel.ory@bisdomhasselt.be
 

Online geplaatst op 23-02-2015

Voltijdse stafmedewerker (m/v) - IJD Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Functieomschrijving

 • De verdere uitbouw van het netwerk voor jongerenpastoraal in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
 • Ondersteunen van diverse vormen van jongerenpastoraal (bezoeken, motiveren en begeleiden van bestaande Lange Weg werkingen, plussersgroepen, misdienaarsgroepen, jongerenkoren)
 • Verantwoordelijkheid in het opzetten van grotere initiatieven en de bekendmaking hiervan
 • Uitwerken en opzetten van vorming voor jongerenbegeleiders
 • Motiveren en enthousiasmeren van vrijgestelden en vrijwilligers
 • Implementeren van het inhoudelijke/strategische beleid
 • Samenwerking met andere IJD-diensten
 • Vertegenwoordiging van de organisatie in overlegorganen van het jeugdwerk en de kerk

Profiel

Opleiding, kennis en ervaring

 • Diploma hoger onderwijs
 • Inhoudelijke en theologische kennis of de bereidheid zich hierin bij te scholen
 • Ervaring in het jeugdwerk, vormingswerk en pastoraal is een pluspunt

Kwaliteiten

 • Geëngageerd zijn in de katholieke geloofsgemeenschap
 • Loyaal deel uitmaken van de vicariale diensten en de Katholieke Kerk
 • Loyaal meewerken aan het beleid van de vzw IJD
 • Dynamische en enthousiaste persoonlijkheid
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Geloofstaal kunnen hanteren naar jongeren, begeleiders en pastores
 • Coördinerende kwaliteiten
 • Zelfstandig en planmatig kunnen werken in een team en met vrijwilligers
 • Groepsprocessen kunnen begeleiden
 • Beschikken over een creatieve geest en het durven nemen van initiatief
 • Constructief omgaan met spanningen en verscheidenheid van visies

Praktisch

 • Bereid tot bijscholing
 • Bereid tot avond- en weekendwerk
 • Rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een gepaste verloning volgens barema Interdiocesaan Centrum (PC 329) + 13e maand, vakantiegeld en groepsverzekering
 • Een aangenaam, enthousiast en dynamisch team
 • Ruimte voor creatieve zelfontwikkeling

Procedure

Sollicitatiebrief met motivatie en uitgebreide C.V. voor 31 maart 2015 richten aan Annelien Boone, directeur IJD. Per post naar Nederpolder 24, 9000 Gent of per mail naar annelien.boone@ijd.be.

 • Selectie op basis van motivatiebrief en CV
 • Sollicitatiegesprek april 2015.
 • Indiensttreding : 1 september 2015

Meer info

Voor meer inlichtingen of bij vragen kan je terecht bij Hans Homblé, diensthoofd IJD Vlaams-Brabant en Mechelen: hans.homble@ijd.be of 0496/98 11 36
IJD Vlaams-Brabant en Mechelen, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.www.ijd.be

Online geplaatst op 09-02-2015

Pastoraal medewerker (m/v)

 • Je begeleidt patiënten met hun zins- en geloofsvragen en verheldert de geloofsovertuiging.
 • Je ondersteunt verpleegkundigen en paramedici met betrekking tot pastorale zorg.
 • Je werkt nauw samen met andere pastores, vrijwilligers en zorgverleners.

Aanbod

Een deeltijdse vervangingsovereenkomst voor de periode februari - september 2015.

Ons aanbod is uiterst competitief:

 • aantrekkelijke verloning met volledige overname van dienstjaren
 • anciënniteitsverlof
 • uitdagende job in een aangename werksfeer
 • interessante bijscholingsmogelijkheden (zowel intern als extern)
 • fietsvergoeding
 • personeelsactiviteiten

Voor meer inhoudelijke informatie kan u contact opnemen met Dorien Diels, zorgcoördinator, tel. 03 491 21 37, e-mail: dorien.diels@hhzhlier.be

Interesse?

Laat het ons weten.
Stuur je sollicitatiebrief en gedetailleerd cv naar:

H.-Hartziekenhuis vzw
Personeelsdienst
Mechelsestraat 24 – 2500 Lier 
tel.  03 -491 21 42 
E-mail: sollicitaties@hhzhlier.be

Online geplaatst op 02-03-2015