Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Stafmedewerker voor een contract van bepaalde duur

De interlevensbeschouwelijke vereniging Axcent vzw wil bijdragen tot dialoog én samenwerking tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel. De organisatie heeft een volwassenen- en jongerenwerking. Om de werking voor volwassenen zowel inhoudelijk als organisatorisch tijdelijk op te volgen, zijn we op zoek naar een gemotiveerde halftijdse stafmedewerker.
 

Opdrachten van de stafmedewerker

Van de kandidaat wordt het volgende verwacht:

 • Opvolgen en organiseren van conferenties, debatten, workshops, levensbeschouwelijke bezoeken en publicaties met een bijzondere aandacht voor de dialoog met de islam en ‘sociaal-economische rechtvaardigheid’
 • Onderhouden en uitbreiden van contacten met religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen (in het bijzonder de islamitische gemeenschap) en met middenveldorganisaties in Brussel
 • Opvolgen levensbeschouwelijke uitbreiding raad van bestuur
 • Communiceren over de werking: opstellen van een tweetalige nieuwsbrief, website updaten, zoeken naar andere communicatiekanalen…

Vaardigheden en vereisten

 • Een relevant diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring
 • Affiniteit of ervaring met de wereld van religies en levensovertuigingen, in het bijzonder de islam en islamitische gemeenschappen
 • Affiniteit of ervaring met de interlevensbeschouwelijke en interreligieuze dialoog
 • Kennis van sociaal-economische thema’s is een pluspunt
 • Kennis van het werkveld in Brussel en bij voorkeur in Brussel wonen
 • Tweetaligheid Nederlands – Frans is primordiaal
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Vlot kunnen werken met courante softwarepakketten
 • Bij voorkeur in het bezit van het rijbewijs B
 • Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
 • De visie onderschrijven van Axcent vzw

Plaats van tewerkstelling

Grensstraat 21 – 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

Aanbod

 • een halftijds contract (19 uur)
 • bepaalde duur: 1 augustus 2016 – 31 januari 2017, eventueel verlengbaar met 6 maanden
 • verloning volgens paritair comité van de socioculturele sector (PC 329)

Solliciteren

Bezorg je brief en cv vóór donderdag 26 mei 2016 om 12 uur via info@axcent.org en christof.axcent@gmail.com aan Axcent vzw, t.a.v. Christof Grootaers, Grensstraat 21, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node).

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen via info@axcent.org of bij Fien Ingelbrecht (stafmedewerker Axcent vzw – 0478 07 69 25) of Christof Grootaers (coördinator Axcent vzw – 0472 552 511). We beantwoorden zo snel mogelijk je vragen.

Uit de binnengekomen brieven selecteren wij de geschikte kandidaten voor een sollicitatiegesprek op woensdag 1 juni in de voor- of vroege namiddag. U wordt verwittigd op maandag 30 mei of u bent uitgenodigd voor het gesprek. 

Axcent vzw wil graag ook in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de multireligieuze en -levensbeschouwelijke samenleving.

Online geplaatst op 04-05-2016

Vacature godsdienstleerkracht (8u)

Het Sint-Ritacollege Kontich heeft een vacature voor 8 uur godsdienst in het vijfde jaar ASO vanaf 17 mei tot einde schooljaar.  

Wie interesse heeft, gelieve te mailen naar gerd.cornelissen@ritacollege.be.

Online geplaatst op 13-05-2016

2 PhD candidates 'Dynamics of Religion in Diversifying Societies' (1,0 FTE)

Function

These PhD positions are part of a large, collaborative research program that has been made possible thanks to the Spinoza prize and the Academy professor prize awarded to Birgit Meyer in 2015. Studying religion from a social-cultural and material angle, the program “Dynamics of Religion in Diversifying Societies. Things, Food, Bodies and Texts as Cornerstones of Religious Studies” examines the complexity of interactions between proponents of various religious traditions and non-or anti-religious positions in today’s highly diverse societies in Europe and Africa. Directed by Meyer, the research team includes postdocs, PhDs, visiting fellows and staff from the Department of Philosophy and Religious Studies. The program consists of four two-year periods, focusing on respectively the role of things (e.g. objects, buildings, images), food, bodies and texts in constituting worlds of lived religious experience in pluriform settings. The overall aim of the program is to gain insight into dynamics of religious diversity in Europa and Africa via a focus on the physical and corporeal dimensions of religion, and, in so doing, to systematically develop comparative methods and concepts for a material approach to religion.

Embedded in the larger research program, the PhD projects will be designed in line with the interests and expertise of the candidates. We invite tentative proposals in which you outline your conceptual framework, research focus, research question and method. For a proposal to be eligible, it should fulfill the following basic requirements:

 1. a focus on religious diversity that involves more than one religious tradition;
 2. a focus on Europe or Africa (and, possibly the past and present transregional connections between them);
 3. a conceptual framework based on material approaches to religion (for more information download Meyer's publication: Mediation and the Genesis of Presence).

You will work under the supervision of the program leader and complete a dissertation within four years. You will play an active role in the research team, and take part in workshops, public events and other activities. You will follow courses offered in the context of the research master religious studies, NOSTER and the Graduate School of Humanities (Utrecht University). You will be based at the Utrecht Department of Philosophy and Religious Studies, section religious studies, which provides a relevant, stimulating and internationally oriented research environment.

Profiel

 • You have completed a Master in religious studies, anthropology, or in a comparable field;
 • You have expertise with regard to the study of Christianity and/or Islam;
 • You are familiar with material approaches to the study of religion;
 • You are familiar with ethnographic research methods and have experience in conducting fieldwork;
 • You have the ability to work both independently and as part of a team;
 • Interest in interdisciplinary work and societal challenges is considered an advantage.

Offer

You will be offered a full-time PhD position (1,0 FTE), initially for a period of 18 months. Upon good performance, the contract will be extended for another 30 months (four years in total). The gross monthly salary starts at € 2,174 in the first year, ending at € 2,779 in the fourth year.

Utrecht University offers a pension scheme, a holiday allowance of 8% per year, an end-of-year bonus of 8.3% and flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Employment Agreement of the Dutch Universities. More information: working at Utrecht University.

About the organisation

A better future for everyone. That is the ambition that motivates our scholars in their top research and their inspiring teaching. The various disciplines within Utrecht University collaborate closely on important social themes. Our focus is on Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability.

The Faculty of Humanities has approximately 900 employees and 7000 students. The faculty covers four areas of knowledge: Philosophy and Religious Studies, History and Art History, Media and Cultural Studies, and Languages, Literature and Communication.

Through education and research in these areas the faculty aims to contribute to a better understanding of the Netherlands and Europe within an ever changing social and cultural context. Our enthusiastic and committed colleagues and the excellent facilities in Utrecht’s historic centre, where the faculty has its home, make for an inspiring working climate.

Extra information

For further information about the vacancy, please contact prof. dr. Birgit Meyer, program chair, email: b.meyer@uu.nl

Applying

Applications should include:

 1. a letter of motivation;
 2. a sketch of the research you would like to conduct (1000 words max);
 3. a curriculum vitae;
 4. the names of two scholars who can be contacted for a reference;
 5. two writing samples (i.e. two papers or a paper and your master’s thesis).

To apply, please click here

Interviews will be scheduled for 7 July 2016. Employment will become effective by 1 September 2016.

The application deadline is 15/06/2016.

Online geplaatst op 20-05-2016

CCV Bisdom Hasselt - Educatief medewerker (m/v)

Opdracht

 • Uitdenken, voorbereiden, organiseren en regelmatig ook geven van vormingen voor een breed publiek. Deze vormingen zijn geïnspireerd door, of betreffen uitdrukkelijk het christelijk geloof;
 • vormen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers en vrijgestelden in de pastoraal;
 • je werkt mee aan de ontwikkeling van de visie en de expertise van het team;
 • je werkt in teamverband en in nauw overleg met collega's en andere betrokkenen.

Profiel

 • Je hebt een bachelor of master godsdienst (theologie) of menswetenschappen;
 • je bent katholiek en kerkbetrokken.

Vaardigheden en vereisten

 • Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin;
 • je bent gespreksvaardig en hebt een vlotte pen;
 • je kan zelfstandig werken;
 • je kan je integreren in een team en in teamverband werken;
 • je kan werken met MS Office en met de nieuwe media (Facebook, Twitter, …);
 • je bent bereid tot bijscholing en staat open voor coaching en begeleiding;
 • je bent flexibel: avondwerk, uitzonderlijk weekendwerk, schrikt je niet af;
 • je beschikt over een wagen en een rijbewijs B;
 • je woont bij voorkeur in Limburg of bent bereid er te gaan wonen.

Aanbod

 • Bediendecontract van onbepaalde duur; detachering vanuit onderwijs is ook mogelijk;
 • een loon op jouw studieniveau, een groepsverzekering en integrale vergoeding van je beroepskosten;
 • je komt in een dynamische en professionele werkomgeving terecht, leert vele      mensen kennen en krijgt ruim kansen tot zelfontplooiing en groei.

Werkplek

Tulpinstraat 75, Hasselt-Kiewit

Meer info

Hugo Quintiens, diensthoofd, telefoon 011 24 90 71 of via e-mail: hugo.quintiens@ccv.be

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en je cv  vóór 21 juni 2016 naar:
CCV vzw, t.a.v. dhr. Frans Ieven, Vrijwilligersplein 14, 3500  Hasselt;

e-mail: frans.ieven@bisdomhasselt.be

Online geplaatst op 19-05-2016