Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Bert Broeckaert

Pastoraal werker (50%)

WZC Sint RafaŽl (Liedekerke) is een voorziening voor 230 oudere bewoners, met een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf en 42 inleunflats. Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Meer dan 1.600 deskundige medewerkers en geŽngageerde vrijwilligers maken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2.200 ouderen.

Met al onze enthousiaste medewerkers geven we in WZC Sint-RafaŽl dagelijks zorg op maat aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie, bewoners die nood hebben aan palliatieve zorgen.

Om aan onze bewoners de nodige pastorale begeleiding te geven, zoeken we momenteel een m/v:

PASTORAAL WERKER

halftijds (30 uren/week)

Functie:

 • Je staat in voor een kwaliteitsvolle pastorale zorgverlening aan bewoners en hun familie, persoonlijk en in groep.
 • Je staat in voor de liturgische en religieuze activiteiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor liturgische, pastorale en ethische vergaderingen (voorbereiden, leiden, opvolgen).
 • Je bent een teamspeler die zelfstandig en interdisciplinair de pastorale zorg vorm geeft
 • Je geeft mee vorm aan de christelijke identiteit van het WZC in samenwerking met de directie

Profiel:

 • Je genoot een theologische en/of pastorale opleiding (bij voorbeeld master godsdienstwetenschappen, getuigschrift pastoraal van de gezondheidszorg of opleiding pastoraal werker aan het diocesaan instituut). Ervaring is een troef, maar schoolverlaters zijn welkom.
 • Je hebt affiniteit met ouderenzorg.
 • Je gaat vlot om met bewoners, familie en medewerkers.
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, discretie en emotionele draagkracht om levens- en zingevingsvragen van bewoners, familie en medewerkers te bevragen en verhelderen.
 • Je bent bereid de christelijke identiteit van de voorziening mee uit te dragen.

Aanbod:

 • Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg
 • Een boeiende autonome functie in een aangename werksfeer
 • Plaatselijke en overkoepelende begeleiding en ondersteuning
 • Mogelijkheid tot het volgen van vorming
 • Een motiverend salaris met een pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, extra dagen klein verlet, flexibiliteit in uurrooster etc.). Uren deeltijds werk overeen te komen.

Interesse?

Stuur je sollicitatie met cv voor 20 april 2014 naar Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek, Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Oostakker, of mailen naar declercqh@zorg-saam.zkj.be

Voor inlichtingen kan je terecht bij dhr. Manu Langerock, campusverantwoordelijke, WZC Sint-RafaŽl, Kasteelstraat 14, 1770 Liedekerke, e-mail langerockm@strafael.zkj.be, tel. 053 66 65 79.

We bieden ook een warme werkplek aan verpleegkundigen met een gouden hart voor ouderen.

kijk ook Ďs op www.zorg-saam.be

Online geplaatst op 28-03-2014

Verantwoordelijke collectievorming en digitale bibliotheek

De Maurits Sabbebibliotheek fungeert als onderzoeksbibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen voor alle aspecten van het christendom, de christelijke theologie en de interreligieuze en levensbeschouwelijke aspecten die daarmee verband houden. Zij is tevens een door de Vlaamse Overheid erkende erfgoedbibliotheek voor het gedrukte erfgoed van de Vlaamse kerkgemeenschap in een Belgische en Europese context.

Functie

 • Als informatieprofessional ben je lid van een team van bibliotheekmedewerkers in de Maurits Sabbebibliotheek en ben je verantwoordelijk voor de actieve (tijdschriften en e-bronnen) en passieve verwerving van moderne vakliteratuur. Waar je takenpakket de verantwoordelijkheden van andere medewerkers raakt, overleg je met hen. Je rapporteert over al je opdrachten aan de bibliothecaris.
 • Vanuit je expertise bouw je binnen de beschikbare middelen een volwaardige moderne onderzoekscollectie uit en dit meer bepaald op het domein van tijdschriften en de digitale bibliotheek. Je houdt rekening met de behoeften en verwachtingen van de bibliotheekgebruikers. Je onderhoudt hiertoe goede contacten met de vakreferenten en onderzoekers van de faculteit.
 • Je analyseert nieuwe voorstellen omtrent databanken, e-journals en andere digitale content en formuleert een advies aan de bibliothecaris in verband met de aankoop hiervan. Licenties, contracten en archiefrechten zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Daarnaast werk je mee aan een aanbod van open access bronnen. Je genereert (cijfermatige) overzichten over het gebruik en de werking van de digitale bibliotheek en houdt deze nauwkeurig bij.
 • Je zoekt naar innovatieve en creatieve mogelijkheden om e-bronnen zichtbaar en vlot beschikbaar te maken voor onderzoekers en tracht de ontsluiting van deze bronnen te verbeteren.
 • Je werkt mee aan de passieve collectievorming van de bibliotheek door nieuw aangeboden collecties te prospecteren. Ook leid je het ontsluiten van deze en reeds aanwezige collecties in de bibliotheek; hiervoor stuur je een team van bibliotheekmedewerkers en jobstudenten aan. Je houdt in die context rekening met het magazijnbeleid.
 • Je staat open voor nieuwe projecten in het kader van de onderzoeksondersteunende rol van de bibliotheek. Je bent aanspreekpunt rond digital humanities en begeleidt vanuit de bibliotheek digitaliseringsprojecten in de faculteit.
 • Je participeert aan het beurtrolsysteem voor de balie en de dienstverlening en je helpt de bibliotheekgebruikers face to face. Je neemt deel aan de beurtrol voor de zaterdagpermanentie (8.30-13.30 uur).

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de geesteswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring en bezit een grote affiniteit met het domein van de theologie en religiewetenschappen. Ruime ervaring met de onderzoekswereld is een troef.
 • Je bent computervaardig. Je hebt zicht op hoe databanken functioneren. Je kent de uitgeverijwereld of bent bereid je daarin in te werken.
 • Je bent bereid om de recente ontwikkelingen in het bibliotheekwezen te volgen.
 • Je hebt ervaring met het catalogiseren en ontsluiten van informatiebronnen of je bent bereid je op dit terrein op zeer korte termijn in te werken. Je beheerst actief het Nederlands en het Engels en hebt een passieve kennis van het Frans, Duits en Latijn.
 • Je bent communicatief vaardig en klantvriendelijk.
 • Je werkt probleemoplossend en kan prioriteiten stellen.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je kan een medewerker en jobstudenten aansturen en rapporteert spontaan aan leidinggevenden.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan voor een periode van twee jaar, met reŽle kans op verlenging. Je wordt verloond op niveau van graad 5 of 6, afhankelijk van je ervaring en competenties. De precieze arbeidsvoorwaarden worden bepaald op basis van je ervaring en competenties in het licht van dit functieprofiel.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Wim Hermans, tel.: +32 16 32 83 74.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 20/04/2014 via onze online sollicitatietoepassing : http://www.kuleuven.be/solliciteren/52916121&type=ATP

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Online geplaatst op 04-04-2014

Pastoraal medewerker (m/v) 50%

Profiel

 • Je hebt een opleiding tot pastoraal medewerker gevolgd, als dusdanig door het bisdom erkend
 • Je bent evangelisch bewogen en kerkverbonden
 • Je beschikt over de vaardigheid om op basis van geloofsovertuiging en spiritualiteit het levensverhaal van patiŽnten en hulpvragers te beluisteren, te respecteren en mogelijk te verhelderen
 • Je kan planmatig en creatief werken en bent bereid tot multidisciplinaire samenwerking, rekening houdend met de zorgvisie en organisatie van het ziekenhuis
 • Je bent bereid tot het volgen van supervisie en verdere bijscholing.

Opdracht

 • Je verzorgt de levensbeschouwelijke begeleiding op enkele zorgeenheden in persoonlijke gesprekken en groepssessies
 • Je begeleidt vanuit jouw evangelische bewogenheid een vorm van huiskamerliturgie
 • Je doet rouwbegeleiding en gaat enkele keren per jaar voor in de uitvaartliturgie en in de zondagsliturgie
 • Je overlegt regelmatig met de 3 collegaís in de schoot van de pastorale dienst
 • Je neemt deel aan de pastorale werkgroep en de pastorale stuurgroep
 • Je staat open om als verbindingsschakel op te treden tussen verschillende personen en geledingen in de organisatie over zaken als zingeving en ethische vraagstukken.

Aanbod

 • Salaris op bachelorniveau
 • Een uitdagende job in een innovatieve omgeving met een hart voor geestelijke gezondheidszorg
 • Ruime kansen tot vorming, zowel intern als extern en deelname aan een intervisietraject voor leidinggevenden
 • Vakantie: 24 vakantiedagen aangevuld met 12 dagen/jaar arbeidsduurvermindering voor voltijds tewerkgestelden,
 • 2 extralegale dagen (11 juli en 26 december), extra anciŽnniteitsverlof (1 dag/5 jaar)
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen na 5 jaar dienst
 • Maaltijden aan voordelig tarief in kwaliteitsvol personeelsrestaurant
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (as Turnhout-Antwerpen).

Voor meer informatie kan je terecht bij Paul Eylenbosch, verantwoordelijke pastorale dienst,†op het telefoonnr. 03 380 30 11.

Mail je brief met motivatie en cv vůůr 25 april 2014 aan:†

Online geplaatst op 17-04-2014

Directeur CCV

CCV vzw, partner in christelijk vormingswerk, is een gespecialiseerde vormingsinstelling, erkend en gesubsidieerd in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. We brengen een ruim aanbod aan vormingscursussen rond christelijk geloof en zingeving in heel Vlaanderen. CCV biedt tevens, via vorming en begeleiding, ondersteuning aan vrijwilligers en professionelen in de territoriale en categoriale pastoraal. De organisatie wordt aangestuurd door de bisdommen van de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen en door Caritas Vlaanderen.
Momenteel zijn we op zoek naar:
Een directeur (m/v)
De directeur is verantwoordelijk voor:
 • de implementatie van het inhoudelijk/strategisch beleid
 • het zakelijk management (o.a. financiŽn, personeel)
 • de verantwoordingsdossiers aan de subsidiŽrende overheden
 • de beleidsplanning, in nauwe samenspraak met stafmedewerker en coŲrdinatoren
 • de bestuurlijke werking van de organisatie
 • de externe representatie van de organisatie, hoofdzakelijk in het socio-culturele veld
We zoeken een gedreven persoon:
 • positief en actief betrokken op de doelstellingen van CCV als christelijke en kerkverbonden organisatie
 • vertrouwd met alle aspecten van leidinggeven
 • in staat te motiveren en intern nieuwe projecten te ontwikkelen
 • met mondelinge en schriftelijke communicatie- en rapporteringsvaardigheden
 • ervaring in de social profit sector, en de sociaal-culturele sector in het bijzonder, is een pluspunt
We bieden:
 • statuut directeur in een voltijdse betrekking (80 of 90% is bespreekbaar)
 • verloning volgens functie met extra-legale voordelen
 • een fijn werkklimaat waar kwaliteitsvol vormingswerk in een professionele omgeving centraal staat
Solliciteren voor 1 mei met motivatiebrief en CV te bezorgen aan Peter Malfliet, voorzitter bij voorkeur per mail: peter.malfliet@kerknet.be of per post: CCV vzw, t.a.v. Peter Malfliet, Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee
Sollicitaties zullen met grote discretie behandeld worden.
Meer info over CCV op www.ccv.be.

Online geplaatst op 14-03-2014

Directeur IJD (M/V)

Taken

De directeur is verantwoordelijk voor:

 • de organisatie van grote jeugdpastorale initiatieven in binnen- en buitenland
 • de implementatie van het inhoudelijke/strategische beleid
 • het zakelijke management (o.a. financiën, personeel)
 • de verantwoordingsdossiers aan de subsidiŽrende overheden
 • de bestuurlijke werking van de organisatie
 • de externe representatie van de organisatie
 • de communicatie
Profiel

We zoeken een gedreven persoon:

 • gelovig, loyaal en actief betrokken bij het leven van de katholieke kerk
 • goede netwerker, die medewerkers kan motiveren en verbinden
 • met communicatie- en rapporteringsvaardigheden
 • thuis in het jeugdwerk
 • bekend met nieuwe media
 • avond- en weekendwerk zijn geen probleem
 • kennis van meerdere talen en ervaring in jongerenpastoraal zijn een pluspunt
Aanbod

We bieden:

 • een marktconform loon als leidinggevende binnen PC 329 aangevuld met extra-legale voordelen
 • een uitdagende en creatieve job binnen een jong en enthousiast team
Procedure

Solliciteren†kan met motivatiebrief en CV, te bezorgen aan E.H. Joris Polfliet, voorzitter (j.polfliet@interdio.be) voor 1 mei 2014. Voorziene indiensttreding: 19 augustus 2014.

Online geplaatst op 28-03-2014