Plaatsaanbiedingen

Voor meer plaatsaanbiedingen, zie vacaturedatabank K.U.Leuven
Voor meer plaatsaanbiedingen in de pastorale sector, zie de Elisabeth-website, www.pastoralezorg.be, en specifiek: http://www.pastoralezorg.be/193/tools/vacatures
Op http://www.reliwerk.nl/category/vacatures-be/ vindt u nog meer plaatsaanbiedingen.

Verantwoordelijke plaatsingshulp: Prof. Dr. Johan De Tavernier

Coördinator onderwijs- en studentenadministratie

Samen met je collega's van de onderwijs- en studentenadministratie en in overleg met de vicedecaan onderwijs, de coördinator studietrajectbegeleiding, de stafmedewerker onderwijs en administratief directeur ondersteun je de Faculteit bij het uitvoeren van haar opdracht op het vlak van onderwijs. Binnen de Faculteit ben je eindverantwoordelijke voor onderwijs- en studentenadministratie.

Functie

 • Als eindverantwoordelijke van onderwijs- en studentenadministratie ben je voor dit domein eerste aanspreekpunt van het Faculteitsbestuur en Centrale Onderwijsdiensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de administratieve processen binnen dit domein.
 • Je bent actief lid van de universitaire klankbordgroep voor examentoepassingen en andere organisatiebrede werkgroepen rond onderwijs- en studentenadministratie.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de volledige examenadministratie in SAP van inschrijving tot proclamatie. Samen met je collega's zorg je mee voor de verwerking van de individuele studieprogramma's, het opstellen van de examenplanning (incl. masterproeven) van al onze opleidingen voor alle zittijden, het verwerken van de resultaten in SAP en het voorbereiden van de beraadslagingen.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de administratie rond kerkrechtelijke graden en affiliatiecontracten met instituten in het buitenland en de administratie met betrekking tot uitwisselingsstudenten, Erasmusstudenten en reisbeurzen. Hiertoe versterk je de vlotte contacten met onze meer dan 60 internationale partners.
 • Bij afwezigheid van je collega sta je in voor het onthaal tijdens de openingsuren van het secretariaat en het beantwoorden van de telefonische oproepen. Je verzorgt samen met je collega's enkele algemene secretariaatstaken (afleveren van diploma's en attesten...).

Profiel

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma. Ervaring in een vergelijkbare functie is een troef.
 • Je hebt een zeer goede kennis van MS Officepakketten. Kennis van SAP is een pluspunt.
 • Je bent leergierig en communicatief en drukt je vlot uit (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands, het Engels en het Frans. Kennis van het Duits en het Spaans is een extra troef.
 • Je hebt een analytische geest en kunt nauwkeurig werken.
 • Je kunt goed organiseren en coördineren, ook onder tijdsdruk. Je hebt ervaring in het organiseren van informatiestromen en optimaliseren van administratieve processen.
 • Je beschikt over een sterke verantwoordelijkheidszin en inzet, en bent flexibel.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar functioneert ook uitstekend in een team.

Aanbod

We bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur (twee jaar), verlengbaar voor onbepaalde duur mits positieve evaluatie. Deze functie is gekoppeld aan een verloning in graad 5, 6 of zeer uitzonderlijk 7, afhankelijk van relevante ervaring en competenties.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mirella Strubbe (personeelsdienst), tel.: +32 16 32 83 12, of mevrouw Anne Demoulin (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen), tel +32 16 32 38 66
 
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/04/2016 via onze online sollicitatietoepassing.

 

Online geplaatst op 04-04-2016

Bourse post-doctorale Mgr Jadot

La Faculté de théologie et l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Culture, Société (RSCS), de l’Université catholique de Louvain, soutenus par la Fondation Sedes Sapientiae, proposent une bourse de post-doctorat en théologie, d’une durée de deux ans : la bourse post-doctorale Mgr Jadot.

La Fondation Sedes Sapientiae offre ainsi la possibilité de poursuivre une recherche approfondie dans le cadre des domaines d’excellence de la Faculté de théologie et des groupes de recherche de l’Institut RSCS, sur une question qui concernera au moins pour une part le christianisme. La Faculté et l’Institut permettent à un(e) jeune chercheur la possibilité de travailler au sein d‘un réseau international, avec une offre étendue de séminaires, colloques et activités scientifiques.

Objectifs du post-doctorat :

Au cours des deux ans de post-doctorat, le (la) chercheur, accompagné(e) par un professeur de la Faculté, participera aux activités du centre ou du groupe de recherche de l’Institut auquel il (elle) sera rattaché(e). Voir la liste des centres et des groupes à l’adresse http://www.uclouvain.be/rscs.html

Son projet de recherche aboutira à une ou plusieurs publications, sous forme de monographie ou d’articles, selon une décision prise en accord avec le professeur référent et le président de la commission doctorale de domaine « théologie ». Il (elle) prendra également part à la préparation et à l’animation d’un colloque dans sa spécialité, au cours duquel il (elle) proposera une communication.

Montant de la Bourse et avantages :

Le montant mensuel de la bourse (variable selon la situation familiale du boursier) est de l’ordre de 2 300 € (net) par mois. La bourse de post-doctorat est exonérée d'impôts, mais est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le chercheur aura bien sûr accès aux bibliothèques de l’UCL et de l’Académie Louvain, de la KUL, et aux bases de données de l’UCL.

Conditions d’éligibilité :

Le (la) candidat(e) devra avoir obtenu, depuis moins de 6 ans et hors de l’UCL, un Doctorat soit en théologie, soit en une autre discipline, pourvu que la problématique de sa recherche s’articule avec le christianisme. Il (elle) devra être capable de s’exprimer, au moins oralement, en français.

Dossier de candidature:

Celui-ci comportera un curriculum vitae et une lettre de motivation, un exemplaire de la thèse (en version électronique), une liste des publications et des collaborations scientifiques, l’adresse électronique et les coordonnées de quatre professeurs ou chercheurs qui pourront être appelés à donner leur avis sur les qualités du candidat, une présentation d’un projet de recherche d’une dizaine de pages avec un échéancier, indiquant également sa pertinence pour un des projets de recherche de l’Institut RSCS.

Le dossier devra être déposé avant le 16 mai 2016
La réponse sera communiquée aux candidats le 20 juin 2016
Le post-doctorat commencera en septembre 2016

Contacts et renseignements :

Prof. Olivier Riaudel
Université catholique de Louvain
Faculté de théologie
bte L3.01.01
Grand-Place, 45
B-1348 Louvain-la-Neuve
olivier.riaudel@uclouvain.be

Online geplaatst op 23-02-2016

Journalist - regiomanager (m/v) voor het bisdom Hasselt

Coachen en schrijven zijn de sleutelwoorden voor deze functie.

Kerk&Leven, het weekblad van de kerkgemeenschap in Vlaanderen, zoekt iemand die wekelijks twee regionale bladzijden maakt met nieuws en verhalen uit het bisdom Hasselt en die de lokale, door vrijwilligers gemaakte edities in dat bisdom begeleidt en ondersteunt.

Wat wordt je opdracht?

 • Je begeleidt de redactieteams in de lokale geloofsgemeenschappen. Je volgt hun werk op de voet en je gaat hen geregeld ter plaatse opzoeken. Je geeft deze vrijwilligers tips en vorming, je bent een aanspreekpunt voor hun zorgen en vragen. Je rapporteert aan de hoofdredacteur en aan de dienst abonnementen. Je onderhoudt goede contacten met je collega's in andere bisdommen.
 • Je volgt actief alles wat in het bisdom en in de lokale geloofsgemeenschappen gebeurt en je brengt daarover op een journalistieke manier verslag uit in Kerk&Leven.
 • Je vormt en bepaalt dus de link tussen Kerk&Leven en het bisdom Hasselt.

Welke troeven verwachten we van jou?

 • Je bent een uitstekende netwerker. Iemand die graag met mensen omgaat en ervaring heeft in het werken met vrijwilligers. Je houdt ervan mensen te stimuleren en te inspireren.
 • Je hebt een goede pen zowel als een neus voor nieuws en mooie verhalen. Je schrijft helder en toegankelijk voor een breed publiek.
 • Je hebt affiniteit met het geloof, de Kerk en het katholieke middenveld.
 • Bij voorkeur genoot je een hogere opleiding.
 • Je bent flexibel bereid tot avond- en weekendwerk wanneer dat noodzakelijk blijkt.

Wat hebben we jou te bieden?

 • Een dynamische omgeving waarin je engagement kan combineren met management en journalistiek.
 • Veel autonomie om zelf je stempel op deze uitdaging te drukken.
 • De mogelijkheid om van binnenuit mee te werken aan een veranderende Kerk.
 • Een marktconform salarispakket.

Reageer vóór 16 mei via luk.vanmaercke@kerknet.be of Luk Vanmaercke, Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

Online geplaatst op 21-04-2016

Researchcoördinator Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen stelt zich de opdracht een kennis- en expertisecentrum voor palliatieve zorg in Vlaanderen te zijn. Informatie over de Federatie vindt u op www.palliatief.be.
 
De Federatie is op zoek naar een deeltijdse Researchcoördinator voor indiensttreding vanaf 1 juni 2016. 
 
Inhoud van de functie
 
Uitbouwen van de kennis- en expertisefunctie van de Federatie door de ontwikkeling, uitvoering en integratie van een wetenschappelijk coördinatiebeleid. Vanuit de doelstelling om de kwaliteit van palliatieve zorgverlening aan te scherpen, richt de Federatie zich op het genereren en doorgeleiden van kennis en expertise.
 
De functie van researchcoördinator omvat, afhankelijk van de overeengekomen arbeidstijd, onderstaande deeltaken:
 • Detecteren van onderzoeksnoden in het veld, doorgeleiden van deze noden naar onderzoeksgroepen met het doel ze te (helpen) vertalen in onderzoeksprojecten; idem waar het vragen vanuit het beleid betreft;
 • Opnemen van de coördinerende functie vanwege de Federatie bij het ontwikkelen van zorginstrumenten inzake palliatieve zorgverlening (zorgpaden, richtlijnen, (kwaliteits)indicatoren, …), idem m.b.t. de implementatie hiervan;
 • Aanspreekpunt voor onderzoekers voor het leggen van contacten met veldwerkers voor hun participatie aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten;
 • Vertegenwoordiging van de Federatie in gebruikers-, experten- en begeleidingsgroepen van wetenschappelijke projecten bij onderwijsinstellingen, overheden en sponsors;
 • Verdere uitbouw van een voor zorgverstrekkers toegankelijk kennis- en expertisecentrum Palliatieve Zorg, o.m. door het verder uitbouwen van een wetenschappelijk documentatiebestand;
 • Doorgeven aan het veld en het beleid van praktisch toepasbare onderzoeksresultaten, bv. via de maandelijkse Nieuwsflash en via individuele mailings;
 • Ondersteuning van het Interuniversitair Contactforum Research Palliatieve Zorg;
 • Ondersteuning van hogescholen en universiteiten bij het verwerven van onderzoekskredieten;
Plaats van de functie binnen de organisatie
 
De researchcoördinator legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur van de Federatie. 
 
Wij vragen
 
Een academicus met onderzoekservaring, bij voorkeur met kennis van het veld van palliatieve zorg. 
Competenties: resultaatgericht kunnen werken, soepele communicatieve vaardigheden, een praktische ingesteldheid en een vlotte pen. 
Goede kennis van het Engels. 
Basiskennis Frans. 
 
Wij bieden
 
Een aangename werksfeer binnen een dynamisch team. 
Aanstelling van onbepaalde duur. 
 
Meer informatie? 
 
Paul Vanden Berghe PhD, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen  
tel. 02 255 30 48; gsm. 0497 32 23 10
 
Solliciteren?
 
Stuur uw cv met begeleidend schrijven tot en met 23 mei 2016  naar: 
Paul Vanden Berghe, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen  
Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde 

 

Online geplaatst op 19-04-2016

Vacature audiovisuele producer voor online video over religie

Kerknet, de portaalwebsite van de katholieke kerk in Vlaanderen, is recent helemaal vernieuwd. Kerknet brengt nieuws over geloof en kerk in Vlaanderen en de wereld, biedt kerkverbonden organisaties een digitaal platform en vertelt geloofsverhalen op een vernieuwende manier.

Online video en multimediale storytelling zijn daarin heel belangrijk. Om dit inhoudelijk mee vorm te geven zoeken we een freelance of vaste audiovisuele redacteur-producer. Wil je al lang je geloof en je expertise in audiovisuele media combineren? Dan is dit een job voor jou.

Kerknet wordt beheerd door Kerknet 2.0 vzw, een vereniging van de bisdommen in Vlaanderen en organisaties verbonden aan de katholieke kerk. Je rapporteert aan de coördinator-hoofdredacteur van Kerknet.

Taken

 • Zelf ideeën voor multimediale geloofscommunicatie voorstellen
 • Geloofsonderwerpen vertalen in creatieve audiovisuele concepten die werken op het web en in sociale media
 • Creatieve processen begeleiden
 • Research en redactiewerk: getuigen en locaties zoeken; briefings, scripts en storyboards opstellen...
 • Productie organiseren door (freelance) cameramensen, illustratoren, schrijvers, audiomensen, monteurs...
 • Kwaliteit en creatief concept bewaken
 • Online publishing en promotie

Profiel

 • Opleiding en/of professionele ervaring in audiovisuele media of multimedia
 • Betrokken op het christelijke geloof, de katholieke kerk en spiritualiteit
 • Affiniteit met digitale en sociale media
 • Organisatietalent, zelforganiserend, verantwoordelijk
 • Nauwgezet, je streeft naar topkwaliteit
 • Creatief
 • Leergierig, luistervaardig, teamplayer
 • Pionier zijn schrikt je niet af

Aanbod

 • Werken voor een zinvol doel
 • Mee vormgeven aan een spannend, innovatief project
 • Grote vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Samenwerken met creatieve webprofessionals en begeesterde cowerkers
 • Boeiende, afwisselende en creatieve jobinhoud
 • Stimulansen om je expertise in de diepte en in de breedte te ontwikkelen
 • Overeenkomst als freelancer of werknemer
 • Zowel voltijds als deeltijds als thuiswerk zijn mogelijk

Meer info en solliciteren

Sim D’Hertefelt
Coördinator & hoofdredacteur Kerknet
+32 496 25 83 29
sim.dhertefelt@kerknet.be

Online geplaatst op 21-04-2016

Stafmedewerker voor een contract van bepaalde duur

De interlevensbeschouwelijke vereniging Axcent vzw wil bijdragen tot dialoog én samenwerking tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel. De organisatie heeft een volwassenen- en jongerenwerking. Om de werking voor volwassenen zowel inhoudelijk als organisatorisch tijdelijk op te volgen, zijn we op zoek naar een gemotiveerde halftijdse stafmedewerker.
 

Opdrachten van de stafmedewerker

Van de kandidaat wordt het volgende verwacht:

 • Opvolgen en organiseren van conferenties, debatten, workshops, levensbeschouwelijke bezoeken en publicaties met een bijzondere aandacht voor de dialoog met de islam en ‘sociaal-economische rechtvaardigheid’
 • Onderhouden en uitbreiden van contacten met religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen (in het bijzonder de islamitische gemeenschap) en met middenveldorganisaties in Brussel
 • Opvolgen levensbeschouwelijke uitbreiding raad van bestuur
 • Communiceren over de werking: opstellen van een tweetalige nieuwsbrief, website updaten, zoeken naar andere communicatiekanalen…

Vaardigheden en vereisten

 • Een relevant diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring
 • Affiniteit of ervaring met de wereld van religies en levensovertuigingen, in het bijzonder de islam en islamitische gemeenschappen
 • Affiniteit of ervaring met de interlevensbeschouwelijke en interreligieuze dialoog
 • Kennis van sociaal-economische thema’s is een pluspunt
 • Kennis van het werkveld in Brussel en bij voorkeur in Brussel wonen
 • Tweetaligheid Nederlands – Frans is primordiaal
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Vlot kunnen werken met courante softwarepakketten
 • Bij voorkeur in het bezit van het rijbewijs B
 • Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
 • De visie onderschrijven van Axcent vzw

Plaats van tewerkstelling

Grensstraat 21 – 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

Aanbod

 • een halftijds contract (19 uur)
 • bepaalde duur: 1 augustus 2016 – 31 januari 2017, eventueel verlengbaar met 6 maanden
 • verloning volgens paritair comité van de socioculturele sector (PC 329)

Solliciteren

Bezorg je brief en cv vóór donderdag 26 mei 2016 om 12 uur via info@axcent.org en christof.axcent@gmail.com aan Axcent vzw, t.a.v. Christof Grootaers, Grensstraat 21, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node).

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen via info@axcent.org of bij Fien Ingelbrecht (stafmedewerker Axcent vzw – 0478 07 69 25) of Christof Grootaers (coördinator Axcent vzw – 0472 552 511). We beantwoorden zo snel mogelijk je vragen.

Uit de binnengekomen brieven selecteren wij de geschikte kandidaten voor een sollicitatiegesprek op woensdag 1 juni in de voor- of vroege namiddag. U wordt verwittigd op maandag 30 mei of u bent uitgenodigd voor het gesprek. 

Axcent vzw wil graag ook in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de multireligieuze en -levensbeschouwelijke samenleving.

Online geplaatst op 04-05-2016