U bent hier: Home / Spiritualiteitsaanbod

Spiritualiteitsaanbod

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen hecht veel belang aan de spiritualiteitsbeleving en -ontwikkeling van haar studenten. Hoe wordt dit binnen en buiten het vakkenaanbod geïntegreerd?

 • Spiritualiteit in het vakkenaanbod en de stages
  • Verschillende vakken in de opleiding zijn afgestemd op het leren kennen van de grote spirituele tradities in het christendom en van de figuren die deze spirituele tradities vertegenwoordigen, bv.
  • Studenten kunnen in hun eerste masterjaar kiezen voor een korte exploratiestage van 150u waar ze in contact komen met de praktijk van de kerkgemeenschap. Tijdens de stage wordt expliciet aandacht besteed aan de spiritualiteit van de student en van het pastor zijn.
  • Studenten van de academische pastoraatsopleiding en permanente vorming krijgen de kans om hun spiritualiteit verder te onderbouwen in:
   • De praktisch-theologische stage (480u): studenten worden geconfronteerd met de spiritualiteit van hun werkbegeleiders en pastoranten. Ze krijgen taken die gericht zijn op spiritualiteit, liturgie en rituelen. Tijdens hun stage leren ze delen van de brede kerkgemeenschap kennen en de mensen die erin vrijgesteld zijn. Elke student heeft individuele supervisie waarin de eigen spiritualiteitsbeleving als kern van het pastor zijn aan bod komt.
   • Het werkcollege: Een rode draad doorheen het werkcollege is de spirituele vorming. De sessies worden bijvoorbeeld ingeleid door een bezinning in de kapel van het Pauscollege, afwisselend voorbereid en voorgegaan door één van de studenten.
   • De jaarlijkse vormingsmeerdaagse samen met de seminaristen. Studenten en seminaristen leren samen rond een thema waarbij grote aandacht gegeven wordt aan spiritualiteit (regelmatige gebedstijden voorbereid door seminaristen en studenten, deelname aan de bestaande vieringen van seminarie of abdij, gesprekken rond persoonlijke spiritualiteit enzovoort).
   • In het nieuwe curriculum komt het aspect van spiritualiteit aan bod in de volgende vakken: homiletiek en liturgische praxis (Marc Steen), pastorale zorg (Anne Vandenhoeck) en spiritualiteit en pastoraat (Thomas Knieps en Anne Vandenhoeck). Vooral dit laatste nieuwe verplichte vak (in seminarievorm) richt zich op de persoonlijke spiritualiteitsbeleving. Het accent ligt hierbij op de competentie om de eigen spiritualiteit te ontwikkelen en te onderhouden, deze ter sprake te kunnen brengen en in dialoog te brengen met de christelijke traditie. Verder wordt van studenten verwacht dat ze het belang en de relevantie van de eigen spiritualiteitsbeleving voor het pastoraat in kunnen schatten en deze kunnen integreren in een professionele identiteit.
   • Integratie-opdracht: presentatie mindmap. Studenten ronden hun opleiding af door de presentatie van hun mindmap waarin ze theologische concepten, stage-ervaringen en persoonlijke spiritualiteit integreren en voorstellen aan studiegenoten en professoren.
 • Spiritualiteit in het studentenleven
  • Vieringen bij het begin en einde van het academiejaar, in de advent, de kerstviering, de vastenviering, op kringweekend, …
  • Marc Steen is proost van de studentenbeweging Katechetika en aanspreekpunt rond pastorale noden en spiritualiteitsontwikkeling 
  • Werkgroep spiritualiteit organiseert naast vieringen een spiritualiteitsweekend in een abdij, contemplatieve dialoog, vastenconferentie, bedevaart naar Scherpenheuvel, …
  • Grote eucharistievieringen aan de universiteit (begin academiejaar en patroonsfeest) en aan de faculteit (St-Thomasfeest)
  • Aanbod Universitaire Parochie
  • Vieringen in andere gemeenschappen in de universiteitsstad, zoals

Enkele andere links: