In de kijker

Wanneer vul ik een afwezigheidsattest in?

Telkens u voor het werk België verlaat. Dit formulier dient als bewijsstuk bij het kostenformulier waarin u onkosten terugvraagt.

Het afwezigheidsattest verloopt elektronisch via uw KULoket/Personeelslid/Zendingen.

 

U vindt meer info op

https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/afwezigheden/zendingen.html

Meer info