U bent hier: Home / Onderzoek / Onderzoekscentra en onderzoeksgroepen / 50 jaar Vaticanum II

50 jaar Vaticanum II

Het facultaire project

Naar aanleiding  van het vijftigjarige jubileum van het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 2012-2015 zet de Leuvense faculteit Theologie en Religiewetenschappen het concilie extra in de aandacht. Dit gebeurt via colloquia, in seminaries en hoorcolleges, studiesessies, etc. Deze aandacht betreft bovendien niet slechts het geschiedkundig onderzoek naar het concilie als één van de meest opvallende religieuze evenementen van de twintigste eeuw, evenzeer wordt ingegaan op het belang van de conciliaire leer voor de theologie in de 21ste eeuw. Dit op pastoraal, systematisch-theologisch, en hermeneutisch vlak. Op deze wijze schrijft de Leuvense faculteit zich actief in in het actuele debat over de interpretatie van het concilie.

Nieuwe websites

Daarnaast is de faculteit intens betrokken bij de uitbouw van een multimediale webomgeving met als oogmerk het informeren van haar studenten, en het brede publiek van de Vlaamse en Nederlandse kerkgemeenschap rond het concilie:

Het facultaire project rond het Tweede Vaticaans Concilie wordt gecoördineerd vanuit het Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II. Op de webpagina’s van dit interdisciplinaire centrum treft de gebruiker audiovisueel materiaal rond het concilie, alsook informatie rond initiatieven die op internationaal niveau worden georganiseerd:

Studiedagen