Doctoraat en doctoraatsopleiding

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen biedt uitgelezen mogelijkheden voor jonge onderzoekers voor het behalen van een doctoraat in de godgeleerdheid of in de religiestudie. Het programma kan bogen op een rijke traditie, heeft een duidelijke focus op wetenschappelijk onderzoek en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Aan onze Faculteit werken circa 170 doctoraatsstudenten (vol- of deeltijds) afkomstig uit meer dan 60 verschillende landen. Dit garandeert dat onderzoekers een uitmuntende opleiding krijgen aan één van de grootste en meest diverse theologische faculteiten ter wereld.

vicedecaan onderzoek: Johan Leemans, secretaris: Thomas Knieps

onderzoekssecretariaat: Ingrid Wouters, Evelien Denecker
adres: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Sint-Michielsstraat 4 bus 3100, BE-3000 Leuven, België (eerste verdieping, lokaal 01.17)
tel: + 32/16/32 38 73 - fax: + 32/16/32 38 58 - mail: admissions@theo.kuleuven.be
open op dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en donderdag: 13.30 - 16.00 uur
maandag, woensdag en vrijdag: GESLOTEN

Informatie

 

Doctoraatsdiplomas en certificaten


Voor ALLE INFORMATIE EN/OF ASSISTENTIE mag contact worden opgenomen met Evelien Denecker op het onderzoeksecretariaat.

uiterste indiendata:

-  voor vorderingsrapporten van tweedejaarsdoctoraatsstudenten (voor evaluatiecommissie): 22 april 2014
-  voor jaarlijkse vorderingsrapporten aangaande het doctoraatsonderzoek: 1 juni 2014
-  voor projectvoorstellen (tijdens openingsuren onderzoekssecretariaat) voor
toelating tot de doctoraatsopleiding in:
        februari 2014 - 13 januari 2014
        juli 2014 - 1 juni 2014
        september 2014 - 15 augustus 2014

DISSERTATIES KUNNEN WORDEN INGEDIEND (OP HET ONDERZOEKSSECRETARIAAT) VOOR ELKE vergadering van het faculteitsbestuur: 

10/03/2014, 24/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 09/06/2014, 04/07/2014, 14/09/2014

 

uiterste indiendata dissertaties voor Bestuursvergadering (op Onderzoekssecretariaat)

24 februari 2014 vóór 09.00 uur: verdediging voor 1 juni 2014
24 maart 2014 vóór 09.00 uur: verdediging voor 1 juli 2014
12 mei 2014 vóór 09.00 uur: verdediging voor 1 oktober 2014

Vormingssessies voor doctoraatsstudenten

2 april 2014, 10.00 tot 12.00 uur: Vormingssessie 1: Attending and Presenting at Scholarly Conferences (lokaal COVE 02.10 - Romerozaal)

14 mei 2014, 10.00 tot 12.00 uur: Vormingssessie 2: Academic Writing (lokaal MTC 01.03)