Doctoraat en doctoraatsopleiding

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen biedt uitgelezen mogelijkheden voor jonge onderzoekers voor het behalen van een doctoraat in de godgeleerdheid of in de religiestudie. Het programma kan bogen op een rijke traditie, heeft een duidelijke focus op wetenschappelijk onderzoek en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Aan onze Faculteit werken circa 170 doctoraatsstudenten (vol- of deeltijds) afkomstig uit meer dan 60 verschillende landen. Dit garandeert dat onderzoekers een uitmuntende opleiding krijgen aan één van de grootste en meest diverse theologische faculteiten ter wereld.

vicedecaan onderzoek: Johan Leemans, secretaris: Thomas Knieps

onderzoekssecretariaat: Ingrid Wouters, Evelien Denecker
adres: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Sint-Michielsstraat 4 bus 3100, BE-3000 Leuven, België (eerste verdieping, lokaal 01.17)
tel: + 32/16/32 38 73 - fax: + 32/16/32 38 58 - mail: admissions@theo.kuleuven.be
open op dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en donderdag: 13.30 - 16.00 uur
maandag, woensdag en vrijdag: GESLOTEN

Informatie

 

Doctoraatsdiplomas en certificaten


Voor ALLE INFORMATIE EN/OF ASSISTENTIE mag contact worden opgenomen met Evelien Denecker op het onderzoeksecretariaat.

uiterste indiendata:

-  voor vorderingsrapporten van tweedejaarsdoctoraatsstudenten (voor evaluatiecommissie): 21 april 2015
-  voor jaarlijkse vorderingsrapporten aangaande het doctoraatsonderzoek: 1 juni 2015
-  voor projectvoorstellen (tijdens openingsuren onderzoekssecretariaat) voor
toelating tot de doctoraatsopleiding in:
        februari 2015 - 12 januari 2015
        juli 2015 - 1 juni 2015
        september 2015 - 14 augustus 2015

DISSERTATIES, goedgekeurd door de promoter en klaar voor het begin van de doctorale verdedigingsprocedure, KUNNEN elke werkdag tijdens de reguliere kantooruren WORDEN INGEDIEND (OP HET ONDERZOEKSSECRETARIAAT).

 

 

uiterste indiendata dissertaties voor de doctorale verdedigingsprocedure (op Onderzoekssecretariaat)

15 februari (tijdens reguliere kantooruren): verdediging voor 1 juni
15 maart
(tijdens reguliere kantooruren): verdediging voor 1 juli
15 mei
(tijdens reguliere kantooruren): verdediging voor 1 oktober
15 september
(tijdens reguliere kantooruren): verdediging voor het einde van het kalenderjaar

uiterste indiendatum voor vorderingsrapporten van tweedejaars doctoraatsstudenten (voor evaluatiecommissie)

21 april 2015