U bent hier: Home / Alumni / Alumnivereniging: Theologisch Forum

Alumnivereniging: Theologisch Forum

 

Lustrum

Op 11 november vierde studentenvereniging Katechetika haar 55-jarig bestaan met een lustrumnamiddag die in het teken stond van de rijke geschiedenis van de kring. De namiddag startte met een eucharistieviering in het pauscollege. Nadien was er gelegenheid om bij te praten bij een kop koffie. Vervolgens spraken prof. em. Roger Burggraeve en dr. Jürgen Mettepninngen de aanwezigen toe in twee interessante lezingen over respectievelijk "De heilige grond van de ander. Een 'meegaande' ethiek van toen tot nu" en "Theologie van een faculteitskring". De lustrumviering vervolgde met een tentoonstelling over de kring in de Maurits Sabbebibliotheek, een getuigenis van een oud-student en een receptie. Er werd samen gegeten in de Aulnezaal van het Amerikaans college en nagepraat tijdens de proffentap in de fakbar.

Foto's van de dag vindt u in het fotoalbum.

In de Kijker

 

Theologisch Forum

Gegroeid vanuit Fego en de Alumni Theologie (KU Leuven) telt de vereniging 500 leden, waarvan heel wat afgestudeerden van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. De doelstelling van dit Forum is vooral de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen theologisch afgestudeerden (ook van buiten de universiteit) te bevorderen alsook de vele ervaringen van alle afgestudeerden een stem te geven in alle sectoren waar theologie belangrijk is (onderzoek, faculteiten of opleidingsinstituten, kerk en samenleving). Het Theologisch Forum wil ook de beroepsbelangen van de afgestudeerden behartigen.

De werking van Theologisch Forum is het meest zichtbaar in het jaarboek Areopaag, dat via inhoudelijke artikelen, nieuws uit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en boekbesprekingen de leden wil informeren over wat er reilt en zeilt in theologisch Vlaanderen. Leden van Theologisch Forum genieten ook vaak van een gunsttarief bij studiedagen en dergelijke die door de Faculteit en bevriende organisaties worden ingericht. Geregeld trachten we ook met eigen initiatieven de band met en tussen de afgestudeerden van de Faculteit te versterken. Zo plannen we ook enkele bezoeken aan ‘nieuwe’ religieuze gemeenschappen in Vlaanderen.

Jaarboek Areopaag

Vanaf oktober 2011 verschijnt Areopaag als een jaarboek, waarin een overzicht wordt geboden van wat er allemaal plaatsvindt aan onze Faculteit en in het theologische werkveld. Leden van Theologische Forum mogen de nieuwe Areopaag ieder jaar in oktober verwachten. Het archief met de vorige nummers van het jaarboek Areopaag kan u hier gratis raadplegen.

Redactie
 • Chaïma Ahaddour
 • Bert Broeckaert
 • Wim François
 • Liesbeth Pulinckx
 • Josien Segers
 • Pierre Van Hecke
 • Ellen Van Stichel

Eindredactie

 • Bert Broeckaert
  hoofdredacteur
 • Chaïma Ahaddour
 • Liesbeth Pulinckx
 • Josien Segers
 • Ellen van Stichel

Verantwoordelijk uitgever

Bert Broeckaert (mail)
Sint-Michielsstraat 4 - bus 3101
B-3000 Leuven

Lid worden?

Wenst u de band met Theologisch Forum (opnieuw) aan te halen? 
Het lidmaatschap voor Theologisch Forum bedraagt 17 euro.

 • Rekeningnummer: IBAN BE06 0013 6508 3222 (BIC: GEBA BE BB) t.a.v. Theologisch Forum, Sint-Michielsstraat 4 bus 3101, B-3000 Leuven.
 • Vermelding van de volgende gestructureerde mededeling:+++ 000/2748/04434 +++.

Als lid ontvangt u:

 • Het jaarboek Areopaag (wordt verstuurd in oktober)
 • Reductie op navormingen, bijeenkomsten en studiedagen
 • Steun van een enthousiaste en groeiende werkgroep van Theologisch Forum die via een aantal eigen activiteiten de samenwerking tussen afgestudeerden wil bevorderen.
 • U bent automatisch lid van Alumni Lovanienses en blijft via de Campuskrant op de hoogte van de actualiteit aan de KU Leuven. Hoewel uw bijdrage een solidariteitsgebaar is, ontvangen alle leden een digitale lidmaatschapskaart die u aantal voordelen biedt. U kan alle lidmaatschapsvoordelen nakijken op de website en in de alumninieuwsbrief.

Indien u al lid bent van Theologisch Forum en u wenst uw gegevens te veranderen, dan kan dit via de database van Alumni Lovanienses. Op die manier bent u al zeker dat u de informatie van Alumni en het jaarboek Areopaag ontvangt op het juiste adres.

Agenda

 • Voor meer navormingsinitiatieven, neem een kijkje op de website van het navormingscentrum.

Bestuur

 • Els Agten
 • Chaïma Ahaddour
 • Bert Broeckaert
 • Wim François
 • Liesbeth Pulinckx
 • Josien Segers
 • Koen Vandecruys
 • Pierre Van Hecke
 • Ellen Van Stichel
 • Clazina Weiss

Dagelijks bestuur

 • Bert Broeckaert
  voorzitter (mail)
 • Pierre Van Hecke
  penningmeester
 • Chaïma Ahaddour
  secretaris
 • Wim François

Contact