Welkomstwoord van de decaan

Beste bezoeker


Lieven Boeve
Van harte welkom op de homepage van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Al sinds haar oprichting in 1432 wijdt onze faculteit zich aan de wetenschappelijke reflectie op de christelijke godsdienst in het algemeen en de katholieke traditie in het bijzonder. Van oudsher geschiedt deze reflectie in dialoog met de andere wetenschappen, levensbeschouwingen en godsdiensten. Theologie en religiewetenschappen gaan hierbij hand in hand. In kritische trouw aan de traditie buigen we ons over het verleden, het heden en de toekomst van christelijk geloof, religie en levensbeschouwing op het snijvlak van academie, kerk en samenleving. Drie belangrijke taken neemt de faculteit hierbij op zich: ze verzorgt hoogstaand theologisch en godsdienstwetenschappelijk onderwijs, ze verricht belangwekkend en innoverend onderzoek, en ze engageert zich in de theologische en levensbeschouwelijke dienstverlening aan cultuur, kerk en samenleving.

Naast een sterke regionale verankering bezit de faculteit een stevige internationale reputatie op het niveau van onderzoek en onderwijs. Jaar na jaar komen vele internationale studenten uit alle delen van de wereld naar Leuven om zich in te schrijven in onze wereldvermaarde internationale programma’s. Ook buitenlandse onderzoekers frequenteren de faculteit om kennis te maken met ons onderzoek en deel te nemen aan onze onderzoeksnetwerken. Ze nemen deel aan de congressen en symposia die de faculteit organiseert en houden ervan te werken in onze bibliotheek, die met recht als één van de beste theologische bibliotheken ter wereld wordt beschouwd. Ook u bent daar uiteraard van harte welkom.

Op deze website vindt u algemene informatie over de Faculteit alsook een schets van haar geschiedenis. Verder bieden wij u een overzicht aan van het facultaire onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ook de alumnivereniging Theologisch Forum wordt aan u voorgesteld. U vindt tevens een lijst met nuttige adressen. Ten slotte kunt u links volgen naar andere sites die verband hebben met godsdienst en theologie, of activiteiten en congressen aankondigen.

Met achtingsvolle groet,

Prof. Lieven Boeve
Decaan