U bent hier: Home / Algemeen / Opdrachtverklaring Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Opdrachtverklaring Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) situeert zich op het kruispunt van universiteit, kerk, en hedendaagse cultuur en samenleving. Ze voorziet in een levendige en stimulerende omgeving voor theologisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening, en levert een betekenisvolle bijdrage aan de lokale en internationale academische, kerkelijke en socio-culturele  gemeenschap. Als excellente theologische faculteit ontwikkelt ze een eigen en herkenbaar profiel.

Stevig verankerd in de katholieke traditie en geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie, zich terdege bewust van de hedendaagse geseculariseerde en religieus gepluraliseerde context en in constante dialoog met andere wetenschappelijke disciplines (inclusief filosofie, geschiedenis, literatuur, sociologie, psychologie, etc.), profileert de theologische wetenschapsbeoefening in Leuven zich door haar wezenlijk hermeneutische aanpak. Hierin worden tekst en context, feit en interpretatie, historiciteit en normativiteit, theorie en praxis vruchtbaar samengehouden. Binnen dit profiel weten de theologie en de religiewetenschappen zich intrinsiek met elkaar verbonden en gevat in een breder perspectief van oecumenisch en interreligieus leren en ontmoeten.

De Faculteit vervult deze opdracht door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande, student-activerende onderwijsprogramma’s (in het Nederlands en het Engels, met civiele en canonieke diploma’s), door het creëren van een sterke en motiverende onderzoekscultuur die representatief is voor de domeinen van het historisch-, systematisch-, en praktisch-theologisch onderzoek, en door het actief beschikbaar stellen van haar expertise en diensten aan de universiteit, de kerk en de samenleving.