You are here: OLD VERSION - Maurits Sabbe Library (GBIB) Publications

Publications

Instrumenta Theologica ISSN 0773-4433 Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid - Leuven


*1. Tijdschriftencatalogus 1984 van de Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid van de K.U. Leuven, 1984.
*2. Lijst van de dissertaties en proefschriften voorgelegd aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de K.U. Leuven. 1970-1984, 1985.
*3. Thomas a Kempis. De imitatione Christi en andere werken. Een short-title catalogus van de 17de en 18de eeuwse drukken in de bibliotheken van Nederlandstalig België, 1985.
4. Lexicon pseudonymorum jansenisticorum. Répertoire de noms d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme, 1989. 20,00 €
*5. Tijdschriftencatalogus van de Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid van de K.U. Leuven, 1989.
*6. Conseil International des Associations de Bibliothèques de Théologie, 1961-1990, 1990.
7. Franz Rosenzweig. A Primary and Secundary Bibliography, 1990. 12,00 €
8. Sources locales de Vatican II, 1990. 10,00 €
*9. À la veille du Concile Vatican II, 1992. 23,50 €
10. Bibliografie over het Jodendom en Israël, 1992. 20,00 €
11. Bibliotheca auctorum, traductorum et scriptorum Ordinis Cisterciensis, 1992. 31,00 €
12. Vatican II commence... Approches Francophones, 1993. 33,50 €
13. Clavis Foliorum Periodicorum Theologicorum Benelux, 1994. 45,00 €
14. An Exhaustive Rosenzweig Bibliography. Primary and Secondary Writings, 1995.17,00 €
15. Bibliografie van dom Eligius Dekkers O.S.B., 1995. 7,50 €
16. Der Beitrag der deutschsprachigen und osteuropäischen Länder..., 1996. 23,50 €
17. Conseil International des Associations de Bibliothèques de Theologie, 1996. 12,00 €
18. Les commissions conciliaires de Vatican II, 1996. 45,00 €
19. The Garampi correspondence. A chronological list of the private correspondence of cardinal Giuseppe Garampi (1741-1792), 1997. 23,50 €
20. Vatican II in Moscow (1959-1965), 1997. 45,00 €
21. Experience, Organisations and Bodies at Vatican II, 1999. 45,00 €
22. Emiel-Jozef De Smedt, Papers Vatican II. Inventory, 1999. 11,00 €
23. Miscellanea A. Pattin, 2000. 20,00 € (5 delen, 1.171 blz.)
24. Inventaire des papiers conciliaires de Monseigneur Gérard Philips, secrétaire adjoint de la commission doctrinale, 2001. 40,00 €
25. The Metaphysics of Aquinas. A Systematic Presentation, 2001. 15,00 €

* = uitverkocht

Documenta Libraria ISSN 0777-6292 Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid - Leuven


*1. Jansenius en het Jansenisme in de Nederlanden, 1979.
*2. Bijbel te Leuven, 1982.
*3. A. Arnauld (1612-1694) en de uitgave van zijn Oeuvres (1775-1783), 1984.
*4. Jansenius en zijn tijd, 1985.
*5. The Bible translator Wiliam Tyndale and the University of Louvain, 1987.
*6. Maimonides, 1987.
*7. 1000 jaar christendom in Rusland, 1988.
*8. Les études syriaques de 1538 à 1658, 1988.
*9. Biblia Vulgata Lovaniensis, 1546-1574, 1989.
*10. De minderbroeders en de Oude Leuvense Universiteit, 1989.
*11. Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België, 1990.
12. Kronkronbali. Figuratieve terracotta uit West-Afrika, 1991. 15,00 €
13. Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, 1942-1992, 1992. 15,00 €
14. Handschriftenbezit en boekengebruik Trappisten van Westmalle (Bibliotheca auctorum, traductorum et scriptorum Ordinis Cisterciensis, 3), 1994. 23,50 €
15. Early Sixteenth Century Printed Books 1501-1540 in the Library of the Leuven Faculty of Theology, 1994. 100,00 €
16. Hugo de Sancto Caro's traktaat De doctrina cordis.
1. Handschriften, receptie, tekstgeschiedenis en authenticiteitskritiek, 1995. 50,00 €,- BEF
2. Pragmatische editie van De bouc van der leeringhe van der herten naar handschrift Wenen, ÖNB, 15231, autograaf van de Middelnederlandse vertaler, 1995. 25,00 €
3. Pragmatische editie van Dat boec van der bereydinge des harten naar handschrift Den Haag, K.B., 135 F 6, 2000. 10,00 €
4. De sermoenen in Parijs, BN, 16483. Editie, 2000. 12,50 €
17. Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren. Deel 1: Iconografie, 1996.*; Deel 2: Van Belgische Sainte-Lutgarde naar Vlaamse Sint-Lutgart, 1999. 27,00 € *; Deel 3: Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis. 10,00 €; Deel 4: Het Kopenhaagse leven van Lutgart, 1997. 22,00 €; Deel 5: Verschijningen uit het hiernamaals in de Vita Lutgardis, 1998. 12,50 €; Deel 6: Jeugd en benedictijnse periode, 1999. 10,00 €; Deel 7: Vlaamse Lutgartkunst na de Tweede Wereldoorlog, 1999. 11,00 €
18. Bibliotheca Mariana Lovaniensis, 1997. 23,50 €
19. Crux Interpretum, 1997. 8,50 €
20. La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne au dix-septième siècle, 1999. 70,00 €
21. Roger De Ganck o.c.s.o. (°1908-), historicus van Cîteaux in de Zuidelijke Nederlanden, gebundeld, 1999. 35,00 €
22. Trefwoorden uit de geschiedenis van Cîteaux. Bestuursstructuren - Monialen - Gastvrijheid - Veertiende eeuw - Lekenbroeders, 1999. 37,00 €
23. Geschreven en gedrukte woorden uit de cisterciënzerabdij Boudelo te Klein-Sinaai en Gent, 1999. 32,00 €
*24. Beatrijs van Tienen, zalige cisterciënzerin van Nazareth, 2000. 10,00 €
25. In memoriam Dom Eugène Manning (1931-1995), 2000. 8,50 €
26. Het beproevingsvol-begenadigde leven van begijntje Coleta De Groote (1791-1816), 2001. 8,00 €
27. Onze Lieve Vrouw Ter Hoyen, hortus conclusus van Clausynne Vandennieuwelande, 2001. 9,00 €
28. Geschiedenis van Agnetendal, het tertiarissenklooster van Peer 1437-1798, 2001. 21,00 €
29. Illi qui vitae lustra tredecim valens explevit : bij de vijfenzestigste verjaardag van Guido Hendrix, 2003.
30. Early sixteenth century printed books 1501-1540 in the library of the Leuven Faculty of Theology: supplement ten years of acquisitions 1994-2004, 2004.
31. Visitatio apostolica episcopatus Leodiensis: der Nuntius Pier Luigi Carafa (1624-1634) als Visitator im Bistum Lüttich, 2004.

* = uitverkocht

Bestellen kan via


Peeters
Bondgenotenlaan 153
B-3000 Leuven (Belgium)
Tel. 016/23 51 70
Fax 016/22 85 00
e-mail: order@peeters-leuven.be