contributions

Study and Documentation Centre "Capuchins in the Low Countries"
Friary at Leuven

 

New Research project : practica criminalis pro omnibus regularibus

                                                         

To find out more about this project, click >>here<<.

World War II World War I Specific Subjects (articles) Members lists Capuchins Capuchin mission

 

Capuchins in WW II: Friar Othmarus, prisoner in Dachau  

We are pleased to have been given permission to present on this site the story of the brave Capuchin friar Othmarus. You can freely access the book Othmarus himself wrote about his years in Dachau, and a powerpoint presentation with many illustrations on the war experiences of Capuchins of Den Bosch, particularly Othmarus, compiled by friar Hans de Visser, together with an accompanying text.

 
Capuchins and the "Great" War 

 

The Belgian Capuchins and WW I
   A special place is currently reserved on this page in honour of the remembrance of the Great War. 

We present here (mostly in Dutch) some unique contributions and testimonies concerning the Capuchins and the First World War. Some will be useful for those studying the Capuchins during 1914-1918, but perhaps most importantly, some will make us become vividly aware of how life must have been during this terrible period. 

 • Fr. Isidoor NEYSEN (aut), Jean-Pierre TYTGAT (ed.), De kanonnen van oktober 1914
>>click here<<
 • Jean-Pierre TYTGAT, De Grote Oorlog en de kapucijn Ladislas Segers
>>click here<<
 • Stan TEUNS (comp.), Kapucijnen aalmoezeniers en brancardiers, 1914-1918
>>click here<<
 • Fr. Matthias VERMANG (aut), St. TEUNS (ed.), 1914-1918 : Losse herinneringen door p. Matthias Vermang, kapucijn (1893-1975)   
>>click here<<
 • Jean-Pierre TYTGAT, Wat gebeurde er met P. Maximien op 28 oktober 1914? (Handdruk 22(1998)1-2, p. 2-4)    
>>click here<<
 • Jean-Pierre TYTGAT, Gastvrijheid in een Hollands klooster (Vox Minorum 56(2002)5, p. 183-190)    
>>click here<<
 • Collection of material concerning the Capuchin friar Valerius Claes, who dug up more than 300 bodies of civilians and Belgian and German soldiers between 25 Aug 1914 and 30 Apr 1915, to give them a decent burial ; the Capuchin friar Maximinus of Blauwput, shot dead by German soldiers on 28 August 1914.    
>>click here<<

 


Top


 

Studies of specific subjects (articles)

 • Anton MILH, "Vlaamse kapucijnen als aalmoezeniers in de interneringscentra voor incivieken na de Tweede Wereldoorlog"
Wetenschappelijke Tijdingen 75(2016)4, 314-337 on-line
 • Guido HENDRIX, "Bernardina en cisterciensia in de bibliotheek van de kapucijnen te Edingen"
Capuchins in the Low Countries. Studies 19 on-line
 • Guido HENDRIX, "Het Kasboek 1963-1996 van de kapucijnenbibliotheek te Edingen"
Capuchins in the Low Countries. Studies 18 on-line
 • Pierre LEVENS, "Kapucijnen in Mechelen gebaseerd op een dagboek uit 1654"
Capuchins in the Low Countries. Studies 17 on-line
 • Maria WIEGMAN-MORSELT, "Bonaventura van Oldenzaal"
Capuchins in the Low Countries. Studies 16 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Voorschriften over discipline en schuldkapittel in provinciale gebruikenboeken. Deel 2"
Vox minorum 69(2015)4, 18-36 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Voorschriften over discipline en schuldkapittel in provinciale gebruikenboeken. Deel 1"
Vox minorum 69(2015)3, 30-41 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Studies over kloostergevangenissen"
Vox minorum 69(2015)2, 68-81 on-line
 • Guido HENDRIX, "Catalogus librorum capucinorum conventus Munsterbilsiensis : de geconfisceerde boeken van het kapucijnenklooster te Munsterblizen"
Capuchins in the Low Countries. Studies 15 on-line
 • Guido HENDRIX, "Het Decretum Gratiani (Lyon 1548) van de Kamerijkse bisschop Robert de Croy uit de Bibliotheca Capucinorum Anghiae"
Capuchins in the Low Countries. Studies 14 on-line
 • Guido HENDRIX, "Catalogus librorum depositorum in conventui nostro : de boekenkoffer van een recusant?"
Capuchins in the Low Countries. Studies 13 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "De zakken van de kapucijnen"
Vox minorum 69(2015)1, 26-40 on-line
 • Gert PARTOENS, "The earliest phase of the Jansenist controversy among the Flemish Capuchins". Part 1 : Hildebrand's interpretation and the case of Eugenius of Bruges
Augustiniana 61(2011)1-2, 155-185 on-line
 • Ernest PERSOONS, "Het kapucijnenklooster te Leuven en de opleiding en studies in deze orde in de Nederlanden"    
Oost-Brabant : heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving 50(2012)1, 1-48  
 • Ernest PERSOONS, "Het Herentalse handschrift van Het Ryck Gods van Joannes Evangelista van ’s-Hertogenbosch,o.f.m.cap."  (2011)
Historisch Jaarboek van Herentals 21(2011)  
 • Geert VAN REYN, Repertorium of the Capuchin theses in the Low Countries 1750-1800  (2011)   
  on-line
 • Geert VAN REYN, "Het studie- en documentatiecentrum Capuchins in the Low Countries aan de KU Leuven"   
Vox Minorum 66(2012)1, 21-25 on-line
 • Ernest PERSOONS, "Kunstwerken van de Poolse kapucijn Stanislas Klawitter in Herentals"   
Vox Minorum 66(2012)2, 74-77 on-line
 • Geert VAN REYN, "Enkele recente resultaten van het digitaliseringsproject van het Studie- en Documentatiecentrum Capuchins in the Low Countries"   
Vox Minorum 67(2013)2, 64-68 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Kind-kapucijn"   
Vox Minorum 68(2014)1, 20-22 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Le capucin gourmand"   
Vox Minorum 68(2014)2, 48-56 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Spotprenten van kapucijner bedelbroeders"   
Vox Minorum 68(2014)3, 82-97 on-line
 • Ernest PERSOONS & Geert VAN REYN, "Kapucijnen op prenten en tekeningen tijdens de Brabantse Revolutie (1787-1792)"   
Vox Minorum 68(2014)4, 24-51 on-line
 • Geert VAN REYN, "De provinciale bibliotheek en het provinciaal archief van de Vlaamse kapucijnen overgebracht naar Leuven"  
Oost-Brabant : heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving 50(2012)2, 29-40  
 • Gert PARTOENS, "The earliest phase of the Jansenist controversy among the Flemish Capuchins" (2011). Part 2 : the cases of Augustinus of 's Hertogenbosch and Fulgentius of Maaseik
Augustiniana 61(2011)3-4, 225-269 on-line
 • Gert PARTOENS, "In decreto continetur doctrina plane Molinistica : the Anti-Jansenist Decree of the Capuchin Minister General Bernardino of Arezzo (1691)"
Ephemerides Theologicae Lovanienses (=ETL) 88(2012)4, 329-368  
 • Guido HENDRIX, Nicolas de Tudeschis alias Panormitanus : Het exemplaar met provenance uit de kapucijnenkloosters Sint-Winoksbergen, Leuven en Meersel, heden in het bezit van de trappistenabdij Westmalle (Dec. 2013)
Capuchins in the Low Counries. Studies 11 on-line

 


Top


 

Lists of members of Capuchin provinces

 • Stan TEUNS, ofmcap., Historische ledenlijst minderbroeders-kapucijnen, 1802-2013
  on-line
 • Theodorus HAMERS, Gaudentius SLAATS, Historische ledenlijst minderbroeders-kapucijnen Nederland, 1882-2002 (bijgewerkt tot 2014!)
  on-line
 • Stan TEUNS, ofmcap., Wij gedenken onze overleden medebroeders : Belgische provincie 1882-1958 ; Vlaamse provincie 1958-2013
  on-line

 


Top


 

Studies on the Capuchin missions (in Pakistan (- India) and in Congo)

 • Stan en Kamiel TEUNS, ofmcap., Lijst van de Vlaams (Belgische) kapucijnen missionarissen per bisdom (Antwerpen, Missiesecretariaat minderbroeders-kapucijnen, 2013)
  on-line
 • John BOSCO & Daniel SUPLY (trl., ed.), In the Land of the Five Rivers (2nd ed.), 2010, 134 p. (authors original Dutch publication : Thomas VAN LAER & Emmerich BLONDEEL, In het land der vijf rivieren)
  on-line
 • Fidentian VAN DEN BROUCKE & Daniel SUPLY, Capuchins missionaries in the Punjab (India and Pakistan) : 1888-2011, 2011, 150 p.
  on-line

 


Top