U bent hier: Home / Didachè-navormingen

Didachè-navormingen

Wie actief is in onze snel wijzigende samenleving voelt constant de nood aan actualisering, opfrissing en bijscholing van de eerder verworven kennis en competenties. Didachè, het navormingscentrum van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, heeft een gevarieerd, actueel en kwalitatief sterk aanbod aan permanente vorming uitgewerkt voor het komende academiejaar 2015-2016. Dit aanbod is deels gericht op de vragen en uitdagingen van het werkveld, deels beoogt het persoonlijke ontwikkeling. Deze initiatieven in het kader van ‘levenslang leren’ zijn in de eerste plaats bedoeld voor de eigen alumni, maar ook een breder publiek van theologisch of religiewetenschappelijk geïnteresseerden is welkom. Het laat u kennismaken met recent wetenschappelijk onderzoek en gedegen theorievorming in verschillende disciplines van de theologie en de religiestudie.

Universitaire permanente vorming verbindt mensen binnen de universiteit met mensen erbuiten. De samenwerking tussen de Faculteit en het professionele veld is een meerwaarde. We hopen u te verwelkomen. Wie lid is van Theologisch Forum, onze alumnivereniging, krijgt korting op het inschrijvingsbedrag.

Vormingsaanbod 2016-2017

Klik voor meer informatie op de titel van het vormingsinitiatief.

De volledige brochure vindt u hier.

Datum
Vormingsinitiatief

tot 21 oktober 2016

Documentaire tentoonstelling: Maximiliaan Maria Kolbe
10 oktober 2016
11 november 2016
14-16 november 2016 Omnes Gentes Religie, Ontwikkeling en Bevrijding: 50 jaar Populorum Progressio
24 november 2016
Studiedag Doodgewoon?

16 december 2016

Het habijt weer uit de kast - botsing of ontmoeting tussen generaties in dominicaans perspectief
16 januari 2017
17 februari 2017
1 maart 2017
29 maart 2017 Debatavond Luther 1517-2017, Religie en vernieuwing
27 april 2017 Een baby als (op)gave … en zoveel meer. Spiritualiteit en zingeving vóór en na de geboorte
2 mei 2017
19 mei 2017
7-12 augustus 2017
22-23 augustus 2017
Permanente vorming

Verder informatie over de vormingsinitiatieven

Documentaire tentoonstelling: Maximiliaan Maria Kolbe


De Poolse minderbroeder-conventueel Maximiliaan Kolbe (°1894) was stichter van de Militia Immaculatae te Rome in 1917, van de Mariasteden Niepokalanów in Polen en Mugenzai no Son in Nagasaki, Japan. Hij richtte in deze twee landen ook verschillende tijdschriften op (later werd hij patroon van de journalisten). Kolbe werd op 17 februari 1941 door de Gestapo opgepakt in Niepokalanów, op beschuldiging van opruiende pamfletten tegen de Duitsers gedrukt en verspreid te hebben. Hij stierf op 14 augustus 1941 als martelaar, nadat hij vrijwillig de plaats had ingenomen van een andere krijgsgevangene, en eindigde zo als één van de vele slachtoffers van de nazi’s in het concentratiekamp Auschwitz. Hij werd zalig verklaard als belijder door paus Paulus VI in 1971 en heilig verklaard als martelaar door paus Johannes Paulus II in 1982.

In herinnering aan zijn moedige, zelfopoffe-rende dood, nu precies 75 jaar geleden, zullen op deze tentoonstelling enerzijds een 200-tal foto’s getoond worden over zijn leven, zalig- en heiligverklaring en invloed (foto’s ter beschikking gesteld door de conventuelen te Rome, Lourdes en Niepoka-lanów), en anderzijds een selectie van publicaties uit de theologische bibliotheek overdit onderwerp, dit alles om onderzoek naardeze heilige te stimuleren.
Tijdens de tentoonstelling is er de mogelijkheid een catalogus aan te schaffen.

Praktische informatie

 • 12 augustus 2016 – 21 oktober 2016
 • Maurits Sabbebibliotheek, FTRW, KU Leuven
 • Toegang: gratis

Top

10 oktober 2016. Module praktische homiletiek


De module praktische homiletiek biedt stapstenen aan ter ondersteuning van de concrete preekvoorbereiding en de eigen preekvaardigheden van de deelnemers.

Deze module bestaat uit een studiebijeenkomst van een avond en twee preektrainingen van telkens ca. drie uur. De studiebijeenkomst biedt een stevige inleiding in de praktische homiletiek en zet deelnemers op weg in hun preekvoorbereiding. De twee preektrainingen focussen via de methode van de preekanalyse op de praktijk. Elke deelnemer geeft minstens tweemaal een preek en laat deze op video registreren. Die wordt dan in de verschillende bijeenkomsten geanalyseerd. De data van de preektrainingen worden in overleg met de deelnemers afgesproken (waarschijnlijk op maandagavond of vrijdagvoormiddag).

Je kan inschrijven voor deze module praktische homiletiek via het Academisch Centrum voor Praktische Theologie. Pastores die zich nog verder wensen te verdiepen in homiletiek en liturgische praxis kunnen zich ook inschrijven aan de KU Leuven als creditstudent voor het volledige opleidingsonderdeel ‘Seminarie homiletiek en liturgische praxis’ (begeleid door Marc Steen) van de master in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen, optie praktische theologie: academische pastoraatsopleiding. De module praktische homiletiek is daar een onderdeel van.

Praktische informatie

 • Datum: Maandag 10 oktober 2016 van 18.30 tot 21.30 u.

 • Locatie: Maria-Theresiacollege, lokaal MTC 01.15

 • De deelnameprijs bedraagt 50 euro (45 euro voor leden van Theologisch Forum). Inschrijven via acpt@kuleuven.be met vermelding van je naam, adres en opleiding. Bij inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsmodaliteiten.

 • Meer info?marc.steen@kuleuven.be en www.pastoralezorg.be/page/homiletiek/

Top

ToBiAS. Bijbelteksten maken toekomst


Een project van Reimund Bieringer, Didier Pollefeyt, Martijn Steegen en Carine Devogelaere (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen – KU Leuven)

ToBiAS staat voor: Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving.

Daar waar de meeste interpretaties vertrekken van de betekenis van de Bijbeltekst in het verleden of eventueel door actualisatie de tekst betrekken op het heden, interpreteert ToBiAS de tekst vanuit de toekomst. De benadering vertrekt vanuit de overtuiging dat de tekst zelf een alternatieve wereld ontvouwt die nog te realiseren is.

Om het toekomstvisioen in een Bijbeltekst op het spoor te komen, moeten lezers zelf in dialoog gaan met de tekst. Wanneer mensen dit in groep kunnen doen, herkennen ze zich in de inbreng van anderen of worden verrast door nieuwe elementen. Zo ontstaat een multidimensionaal visioen dat letterlijk toekomst opent voor velen die het vandaag moeilijk hebben en niet tot hun recht komen. Het schetst een nieuwe en alternatieve wereld waar velen naar verlangen en zet daardoor mensen in beweging. Niet vanuit een moraliserend moeten, maar omdat ze zich ertoe aangetrokken voelen en er dus voor kiezen om aan de realisatie ervan mee te werken.

Voor wie?

Al wie graag deze benadering leert kennen. Leerkrachten, begeleiders van Bijbelgroepen, pastores die met ToBiAS aan de slag willen gaan.

Programma

Praktische en theoretische kennismaking met de ToBiAS-benadering; werken met de bestaande modules; nieuwe Bijbelteksten lezen vanuit het toekomstvisioen.

Praktische informatie

Top

OMNES GENTES Religie, ontwikkeling en bevrijding: 50 jaar Populorum Progressio


Vijftig jaar geleden leverde Populorum Progressio een aanzienlijke bijdrage tot het beter begrijpen van ontwikkeling. Vaak begrijpt men dit nog als economische vooruitgang, maar Populorum Progressio legde de nadruk op een ‘integrale ontwikkeling’, begrepen als de ontwikkeling van ‘alle mensen en de gehele mens’. Dit was een stap in de juiste richting, maar ondanks de positieve impact op het debat is de encycliek toe aan een kritische update voorbij de reeds ondernomen pogingen in Sollicitudo Rei Socialis (1997) en Caritas in Veritate (2007).

Tegen de achtergrond van deze encyclieken wil dit colloquium de theologische betekenissen van ontwikkeling in een hedendaagse context onderzoeken. Bewust van het multidimensionele karakter van het concept ‘ontwikkeling’, onderzoeken we het concept vanuit vier perspectieven: economie, ecologie, gender en religie. Bovendien werden alle sprekers uitgenodigd om expliciet te verwijzen naar de eigen ‘locus’ van waaruit ze spreken om het contextuele karakter van ‘ontwikkeling’ te benadrukken.

Ten eerste is het onvermijdelijk om het kritische debat rond ontwikkeling te voeren vanuit een economisch perspectief.
Een tweede vraag: wat is de impact van de klimaatverandering op ontwikkeling? Hoe zijn deze twee met elkaar verbonden en hoe interpreteert Laudato Si’ deze vraag?

Een derde vraag betreft het thema ‘gender’: in welke mate zijn klassieke benaderingen van ontwikkeling gender biased en wat is het alternatief? Tot slot is het noodzakelijk om de vraag te stellen naar de rol van religie, zowel in ontwikkeling als in bevrijding.

Praktische informatie

 • Maandag tot woensdag 14-16 november 2016
 • Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven
  Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, Leuven
 • Contact: Kristien Justaert: kristien.justaert@kuleuven.be 
  www.missio.be
 • Inschrijven kan via bovenvermelde webpagina. Deelname kost 20 euro (te betalen tijdens het congres zelf) en is gratis voor studenten en personeelsleden van KU Leuven, UCL, Lumen Vitae, Missio en voor leden van het Theologisch Forum.

Top

Studiedag Doodgewoon?


'Anderen gaan dood, maar ik niet'. Het is een stille illusie van velen. Sterven ligt ons niet, we hebben het er moeilijk mee. In onze beleving gaat het niet samen met leven, met carpe diem. Het maakt ons bang, onwennig ook. Het lijkt wel alsof de dood een taboe is. Alles wat met sterven te maken heeft, stoppen we liever weg achter gesloten deuren van ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en uit-vaartcentra. Maar wat doet de fantasie meer op hol slaan dan dat wat gebeurt achter gesloten deuren? Deze houding houdt het risico in dat mensen die terminaal zijn of rouwen vaak in alle eenzaamheid achterblijven – verstoken van enige aan-dacht of zorg en warmte die ze net dan broodnodig hebben. Het is in deze context dat de pastor vandaag werkt. Hoe overbrug je die kloof tussen een wereld van taboe en een wereld waarin de dood onvermijdelijk is? Op welke manier kan je mensen die levensbedreigend ziek zijn, kleine kinderen die stervende zijn of jongeren die een geliefde verloren hebben, efficiënt begeleiden? Zijn er nog hedendaagse symbolen en rituelen die mensen aanspreken en tot troost en kracht kunnen zijn? Lastige vragen en geen makkelijke antwoorden. Daarom organiseren we op donderdag 24 november 2016 vanuit het Academisch Centrum voor Praktische Theologie de studiedag ‘Doodgewoon?’.

De begeleidster van deze studiedag is professor Anne Vandenhoeck

Praktische informatie

 • Donderdag 24 november 2016
 • Promotiezaal, Universiteitshal
  Naamsestraat 22, Leuven
 • Contact: acpt@kuleuven.be
  Tel. +32 (0)16 37 21 62
  http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016/
 • Inschrijven kan via de online inschrijvingsmodule op bovengenoemde webpagina. De prijs bedraagt 25 euro (20 euro voor leden van het
  Theologisch Forum) en omvat deelname, koffiepauzes en deelnemersmap. De betalingsgegevens vind je ook op deze webpagina.

Top

Het habijt weer uit de kast - botsing of ontmoeting tussen generaties in dominicaans perspectief


De concrete aanleiding voor deze studiedag is de nieuwjaarsbrief van de provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen, pater René Dinklo. Hierin werden enkele grote uitdagingen voor de Nederlandse dominicanenpro-vincie geschetst. Door het recentelijke intreden van een aantal jonge mannen is er namelijk een heel nieuwe dynamiek ontstaan. Deze jonge fraters ontdekken het leven en de traditie in de voetsporen van St.-Dominicus op een geheel eigen wijze. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan met oudere confraters, die zich door de jaren heen op een andere manier tegenover deze traditie(s) zijn gaan positioneren. De discussie over het al dan niet dragen van het habijt is hier een tekenend voorbeeld van.

De concrete aanleiding voor deze studiedag is de nieuwjaarsbrief van de provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen, pater René Dinklo. Hierin werden enkele grote uitdagingen voor de Nederlandse dominicanenpro-vincie geschetst. Door het recentelijke intreden van een aantal jonge mannen is er namelijk een heel nieuwe dynamiek ontstaan. Deze jonge fraters ontdekken het leven en de traditie in de voetsporen van St.-Dominicus op een geheel eigen wijze. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan met oudere confraters, die zich door de jaren heen op een andere manier tegenover deze traditie(s) zijn gaan positioneren. De discussie over het al dan niet dragen van het habijt is hier een tekenend voorbeeld van.

Praktische info

 • Vrijdag 16 december 2016, van 10.00 tot 17.00 uur
 • Damiaancentrum
  Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven
 • Contact: anton.milh@kuleuven.be

Top

Meer dan een museumcatalogus. De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven


Deze studiedag wil deelnemers een inzicht geven in de manier waarop de verschillende levensbeschouwelijke vakken zichzelf inhoudelijk en didactisch verstaan. Hoe presenteren ze de levensbeschouwelijke traditie waarvoor ze staan? Hoe gaan ze om met diversiteit binnen de eigen levensbeschouwing en met de diversiteit in de klasgroep en in de samenleving? Op welke manier geven ze vorm aan de ontwikkeling van interlevensbeschouwelijke competenties bij leerlingen waartoe ze zich geëngageerd hebben? Wat is hun relatie tot de officiële instanties die ze representeren? Welke didactische strategieën hanteren ze? Hoe garanderen ze de kwaliteit van het leerplan, de handboeken, de feitelijke lespraktijk? Hoe gebeurt de aanstelling van leerkrachten levensbeschouwelijke vakken? Hoe kijken ze naar de huidige vraag naar één alternatief, ‘neutraal’ levensbeschouwelijk vak en hoe gaan ze om met die uitdaging? Op deze studiedag worden deskundigen inzake de levensbeschouwelijke pedagogiek aan het woord gelaten en in gesprek gebracht met getuigenissen van leerlingen, met elkaar, met het publiek en met de hedendaagse maatschappelijke vraagstelling. Wellicht voor de eerste maal komen al deze stemmen samen op deze unieke studiedag.

De studiedag is een organisatie van de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen, met medewerking van de Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Praktische informatie

Top

Liefde op het eerste gezicht? Media en pastoraat


Nieuwe media en jongeren, het is liefde op het eerste gezicht. De meerderheid van de jongeren geeft aan niet meer zonder (sociale) media te kun-nen. Op een eigen manier bouwen zij hun sociaal kapitaal op door levenserva-ringen te delen en bewegen ze zich in een brede wereld van info en entertain-ment. Voor vele mensen in het pastoraat zijn (sociale) media geen liefde op het eerste gezicht. Het vraagt een extra inspanning om ook op media aanwezig te zijn en een overwinning van angst voor het onbekende. Maar of je nu werkzaam bent in een parochie, een voorziening of beweging, je kan niet meer zonder me-dia. Dat kan soms lastig zijn als we denken aan de overvloed van berichten of de taak om websites te blijven updaten of de tijd die opgaat aan media. Anderzijds bieden moderne media ongekende kansen voor het pastoraat in het bereiken van mensen. Tijdens de studiedag willen we enerzijds de mogelijkheden van multimedia voor het pasto-raat benadrukken en anderzijds de grenzen en vragen niet uit de weg gaan. We kijken naar de relatie tussen pastoraat en multime-dia vanuit theologisch, pastoraal en sociolo-gisch oogpunt.

De begeleidster van deze studiedag is professor Anne Vandenhoeck.

Praktische informatie

 • Vrijdag 17 februari 2017
 • Promotiezaal, Universiteitshal
  Naamsestraat 22, Leuven
 • Contact: acpt@kuleuven.be
  Tel. +32 (0)16 37 21 62
  http://www.pastoralezorg.be/page/supervisie/
 • Inschrijven kan via de online inschrijvingsmodule op bovengenoemde webpagina. De prijs bedraagt 25 euro (20 euro voor leden van het Theologisch Forum) en omvat deelname, koffiepauzes en deelnemers- map. De betalingsgegevens vind je ook op deze webpagina.

Top

Vredesdag: Vredeseducatie op school in theorie en praktijk


In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een  
vredescultuur onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Het terroristische ge-weld in onze eigen samenleving maakt dit des te meer duidelijk. Het bevorderen van een cultuur van de vrede is een actief proces en wordt, door de afwezigheid van het kwaad en/of geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Roger  Boonen wordt voor deze vredesdag gevraagd een bijdrage te leveren vanuit de irenologie als geesteswetenschap. Hij behandelt vanuit theorie en praktijk de problematiek van de mens- en de wereldbeelden van de samenleving: het  heroïsche, Messiaanse, ascetische en harmonische mens- en wereldbeeld. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de dynamische ontwikkeling van het 'ik'-organisme, door de verbondenheid met zichzelf, de andere(n), het ande-re, ofwel de natuur en de cultuur en het totale bestaan, ofwel de 'Andere' in een godsdienstig perspectief. Vanuit een ander perspectief komen in zijn werk sa-menlevingsmodellen en omgangsvormen in de maatschappij aan bod, zoals het racistisch of apartheidsmodel, het assimilatiemodel, het model van de multiculturaliteit, het verzuilingsmodel en het model van de interculturaliteit, met het inter-cultureel onderwijs als de noodzakelijke uitdaging en opdracht voor elke leerkracht.

Ten slotte wordt hem gevraagd na te denken over een 'vredes-actieve' school. Deze 'geweldige' school stelt in haar schoolvisie en schoolwerkplan de vredes-educatie centraal. Enerzijds door het goede te bevorderen: de ethische gezind-heid en de positieve energie van de leerlingen. Anderzijds door de leerlingen zo veel mogelijk te behoeden voor en te verlossen van het kwade: de negatieve energie die veelal gepaard gaat met allerlei vormen van geweld en gewelddadig-heid. Jongeren zullen er leren in 'vrede' te leven met zichzelf en de wereld.

Spreker op deze studiedag: Roger Boonen. Hij doceerde algemene didactiek, intercultureel onderwijs en vredeseducatie aan het Departement Lerarenoplei-ding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Hij is erecoördinator VLO (Vernieuwd Lager Onderwijs), gewezen pedagogisch opdrachthouder van het bisdom Antwerpen en erehoofdredacteur van het pedagogische tijdschrift  School- en klaspraktijk. Hij heeft diverse pedagogisch-didactische publicaties op zijn naam. Hij is initiatiefnemer en coördinator van de meerjarige opleiding vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en andere organisaties. Recent ver-scheen zijn boek Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school.

Praktische informatie

Top

Debatavond 1517-2017 Religie en vernieuwing


´Tijd voor vernieuwing´ was de leuze van de Duitse augustijnermonnik Maarten Luther die in 1517 protesteerde tegen bepaalde uitwassen in de kerkelijke praktijken en de daaraan ten grondslag liggende theologie. Zijn actie, die als start van de Reformatie bekend staat, was het begin van een proces dat uiteindelijk uitmondde in kerkscheuringen en een verdeeld Europa.

De Reformatie hernam met vernieuwde ijver de promotie van de Bijbelstudie en de verspreiding van religieus drukwerk (onder meer in de volkstalen). De Hervorming resulteerde in een nieuwe relatie tussen clerus en leken, geloof en het dagelijkse leven en geloof en politiek, maar leidde ook tot discussie, strijd en zelfs oorlog, met vaak vele slachtoffers. De Reformaties, de interne strubbelingen (vooral binnen het protestantisme) en het externe verzet ertegen (vooral vanwege katholieken) brachten stromen vluchtelingen op gang. De vluchtelingen moesten soms in ellendige omstandigheden overleven, maar zorgden ook voor migratie van kennis en cultuur. Vele vluchtelingen raakten geïntegreerd in hun onthaalgebieden en bleven.

De katholieke Kerk had al ruim voor de Reformatie lokaal initiatieven genomen tot vernieuwing en intensifieerde haar inspanningen in de debatten met de protestanten. Zij zorgde vervolgens door de implementatie van de decreten van het Concilie van Trente voor verdere hervorming en vernieuwing. Deze werden in bepaalde gebieden stevig geïmplementeerd, in andere gebieden een stuk minder. De link tussen religie en politiek was in deze tijd zo eng dat men tot op vandaag discussieert over de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor het vloeien van bloed lag.

Een andere vraag die zich vandaag in alle scherpte stelt is of en in welke mate religies een rol spelen in processen van tolerantie en godsdienstvrijheid. En ver-der: kan religie voor vernieuwing ten goede zorgen of is religie zelf aan vernieu-wing toe? Kan op traditie gebouwde religie zichzelf vernieuwen? En wat bete-kent dat voor oecumene en religieuze tolerantie vandaag? 

Treden in debat: 
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen 
Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit 
Jürgen Mettepenningen, gastdocent Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven en directeur van de Dienst Identiteit van het Vicariaat Onderwijs, aartsbisdom Mechelen-Brussel 
Patrick Nullens, rector Evangelische Theologische Faculteit, Leuven 
Moderator: Rik Torfs, rector KU Leuven 
Muzikale omlijsting met liederen uit de renaissance- en reformatietijd door tenor Adriaan De Koster. 

Praktische informatie

 • Woensdag 29 maart 2017 van 19.00 tot 22.00 uur
 • Evangelische Theologische Faculteit,
  Sint-Janbergsesteenweg 95-97, 3001 Leuven
 • Contact: wim.francois@kuleuven.be
 • Inschrijven kan via www.davidsfonds.be/academie.
  De kostprijs bedraagt 13 euro.(9 euro voor houders van een
  Davidsfonds Cultuurkaart, voor alumni van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en voor alumni van de
  Evangelische Theologische Faculteit Leuven).

Top

Een baby als (op)gave … en zoveel meer Spiritualiteit en zingeving vóór en na de geboorte


Moeder of vader worden is een belangrijke, intense en complexe levensgebeurtenis. Op het publieke forum tonen ouders (in spe) naast de mooie momenten, vandaag ook de ervaring dat de overgang naar en het prille ouderschap zelf moeilijker verlopen of lastig zijn. In die beweging naar meer open en eerlijke verhalen over kinderen krijgen, blijft het fenomeen van spiritualiteit vaak onderbelicht. Toch toont recent onderzoek dat de perioden van kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap gepaard gaan met diepgaande ervaringen, vragen en verwachtingen, ook op breed spiritueel gebied. Ouders (in spe) proberen die bijzondere gebeurtenis een plaats te geven in hun leven. Zij zoeken daarvoor naar antwoorden en duiding op een dieper niveau van zinbeleving en spiritualiteit. In de zorg voor (toekomstige) ouders, is het ook belangrijk om ruimte te creëren voor de beleving van zingeving en spiritualiteit rond de geboorte. Onderzoek wijst er immers eveneens op dat dit een positieve beleving kan bevorderen. Deze studiedag zoomt in op die recente onderzoeksresultaten die de band tussen de beleving van kinderen krijgen, zinbeleving en spiritualiteit duidelijk maken. Verder heeft deze studiedag de bedoeling om verder uit te diepen hoe zin- en spiritualiteitsbeleving bij toekomstige en prille ouders in deze concrete context kan worden ondersteund.

Deze studiedag richt zich tot (huis)artsen, gynaecologen, vroedvrouwen, verpleegkundigen of andere zorgverleners (in opleiding), kinesisten, alsook tot pastoraal werkers en vrijwilligers in doop– en ge-zinspastoraat, ouders (in spe) en andere geïnteresseerden. Tijdens de studiedag zal het boek ‘Een kind gekregen’ worden voorgesteld (Acco, Bernard Spitz, Annemie Dillen, Judith Cockx).

De begeleidster van deze studiedag is professor Annemie Dillen.

Praktische informatie

Top

Logos XII - ‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus’: God in de geschiedenis van het lijden


Onder de titel Die geleden heeft onder Pontius Pilatus: God in de geschiedenis van het lijden zal deze studiedag gaan over het vraagstuk van de theodicee met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden en moeilijkheden die voortvloeien uit de christelijke belijdenis dat God Zelf heeft deelgenomen aan de geschiedenis van het lijden in de persoon van Jezus van Nazareth.

Dit geloofsartikel is onlosmakelijk verbonden met de incarnatieleer die bepalend is voor het zelf-verstaan van zowel de rooms-katholieke als de orthodoxe geloofstraditie, en onderscheidt het christelijke van het islamitische monotheïsme. De aanspraak op de ‘reële aanwezigheid’ van God in de concrete geschiedenis heeft het christendom verplicht om rekening te houden met het historisch-kritisch Bijbelonderzoek en werkt door in de christelijke visie op het menselijke lijden. Wat dan op het eerste gezicht een banaal historisch detail lijkt te zijn, is in feite bijzonder zwaar geladen en heeft implicaties voor de leer, de praxis en het religieuze leven van de kerk.

LOGOS XII wil de draagwijdte van dit geloofsartikel onderzoeken door o.m. de volgende vragen te stellen: Wat doet een verwijzing naar een ogenschijnlijk on-beduidend historisch detail te midden van een reeks theologische geloofsbewe-ringen? Welke impact heeft deze aandacht voor de concrete (lijdens-)geschiedenis op het christelijke Godsbeeld? Hoe worden de christelijke ethiek en de christelijke praxis beïnvloed door de aandacht voor de historiciteit van Jezus van Nazareth? Op welke wijze worden het lijden en de dood van Jezus geïntegreerd in de formulering(en) van een christelijke theodicee? Hoe heeft dit leerstuk de katholieke opvatting over de eucharistie beïnvloed? Hoe heeft de aandacht voor het lijden en de dood van Jezus vorm gekregen in de kunst en in het devotionele leven van gelovigen door de eeuwen heen?

De twaalfde LOGOS-studiedag zal gaan over de wijze waarop de aandacht voor de lijdensgeschiedenis van Jezus van Nazareth de christelijke geloofstraditie zowel gevormd heeft als blijvend uitdaagt. Daar deze thematiek bepalend is geweest voor zoveel facetten van de christelijke traditie (leer, liturgie, pastoraat, apologetiek, devotie, kunst, enz.) zullen de namiddagsessies niet alleen gewijd worden aan de ‘theologie’ van dit geloofsartikel maar ook aan de ‘concrete’ uitingen van de aandacht voor dit geloofsartikel.

Programma

09.00 Onthaal, registratie en koffie
09.30 - 09.45 Inleiding door decaan prof. Mathijs Lamberigts
Inleiding door LOGOS XII-voorzitter prof. Terrence Merrigan
9.45 - 10.30 Marc Desmet: Christelijke lijdenstermen revisited vanuit de palliatieve zorg
10.30 - 11.15 Marc Steen: Jezus’ passie: verrassende icoon van God, bondgenoot in het lijden
11.15 - 12.00 Luc De Saeger: 'Zie de mens'
12.00 - 12.20 Gebed
12.20 - 14.00 Lunchpauze
14.00 - 14.50

Werksessies

15.00 - 15.50

Werksessies

Praktische informatie

 • Dinsdag 2 mei 2017 van 9.00 tot 15.50 uur
 • Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven
 • Contact: terrence.merrigan@kuleuven.be
  Tel. +32 (0)16 32 38 30
 • Meer info over de inschrijving en de betaling wordt later meegedeeld. Voor leden van het Theologisch Forum wordt een verminderde prijs aangeboden.

Top

Religion and State: Challenges and Opportunities


Sinds enkele jaren worden in ons land diverse initiatieven genomen om de verhouding tussen religies en de overheid, zoals die nu in de grondwet bepaald is, te wijzigen. De initiatiefnemers hebben zich tot doel gesteld het begrip ‘laïciteit’ in de grondwet op te nemen. Sinds begin 2016 ligt het thema ook in het federaal parlement ter discussie. De Belgische overheid en het Belgische volk erkennen krachtens hun grondwet de veelheid van levensbeschouwingen in ons land en zo ook het belang van levensbeschouwing voor de maatschappij en het individu. Op deze manier blijkt onze huidige regelgeving ter zake vrij goed eer te doen aan de pluraliteit in onze hedendaagse samenleving. Bovendien worden terecht de zin en de positieve bijdrages van religies en levensbeschouwingen voor de gehele samenleving erkend. Individuele en maatschappelijke ontplooiing hebben ook een religieuze levensbeschouwelijke dimensie. Door het opnemen van het begrip ‘laïciteit’ in de Belgische grondwet dreigt dit historisch gegroeide evenwicht verstoord te raken. Laïciteit toevoegen aan de huidige grondwet om de scheiding tussen kerk en staat te garanderen is niet nodig, niet wenselijk en kan verstrekkende gevolgen hebben. Vanuit onze eigen overtuiging dat levensbeschouwing van cruciaal belang is voor een volwaardige benadering van elke mens door de overheid, kunnen we niet afzijdig blijven bij deze ontwikkelingen. Eén bezorgdheid staat centraal: hoe verhinderen we dat één zogenaamd neutraal principe, laïciteit, de grondwet gaat beheersen? We vragen ook aandacht voor positiever werk: hoe bouwen we mee aan een pluralistische samenleving - sowieso de realiteit – waarin respect en dialoog gecultiveerd worden? Een panel van internationale experts buigt zich over het thema.

De studiedag wordt begeleid door professor Hans Geybels.

Praktische informatie

Top

Symbol of What We Are: Liturgical Perspectives on Sacramentality


Tijdens deze studieweek staan de leden van Societas Liturgica en alle geïnteresseerden stil bij de betekenis van de christelijke sacramentaliteit. Vreemd genoeg immers is de liturgie zelf in de loop van de geschiedenis nauwelijks een bron geweest voor de algemene sacramententheologie. Vaak putte die (louter) uit de dogmatiek en de filosofie, later eventueel aangevuld met de menswetenschappen. Daarom loont het beslist de moeite om het theologische potentieel van de liturgie van naderbij te onderzoeken en te kijken hoe zij in een veelvoud van culturen vandaag de verbinding kan bewerkstelligen tussen mens, gemeenschap en het goddelijke verlossingsmysterie.

Tijdens deze studieweek viert de Societas Liturgica eveneens haar vijftigjarig bestaan.

Praktische informatie

 • Van maandag 7 tot zaterdag 12 augustus 2017
 • Leuven: Promotiezaal (Naamsestraat 22), Maria Theresiacollege
  (Sint-Michielsstraat 6) en Sint-Michielskerk (Naamsestraat 57)
 • Contact: joris.geldhof@kuleuven.be, Tel. +32 (0)16 32 38 31
  http://www.societas-liturgica.org
  Verdere info wordt eveneens verspreid via de nieuwsbrieven.
 • Inschrijvingen en betalingen gebeuren via het secretariaat
  van Societas Liturgica.

Top

“Dit is mijn lichaam.” - Lichamelijkheid in de Bijbelse traditie


Lichamelijkheid speelt een belangrijke rol in een cultuur die het materialistische denken hoog in het vaandel draagt. Schoonheid, gezondheid en genot staan centraal. Tegelijkertijd lopen mensen hun lichaam voorbij in het streven naar die perfectie en worden zij geconfronteerd met gebrokenheid.
Hoewel men spiritualiteit meestal associeert met alles wat met het geestelijke leven te maken heeft, is er in de Bijbelse traditie veel aandacht voor lichamelijkheid. De lichaamsdelen van God zelf staan herhaaldelijk in de kijker in het Oude Testament. Zo kan dezelfde goddelijke neus die zich ver-heugt om de geur die opstijgt uit brandoffers ook koken van woede. Met zijn expliciete en erotische beschrijvingen neemt Hooglied het seksuele lichaam ten volle ernstig. Jezus, het vleesgeworden Woord, geneest mensen via aanraking en zijn verrijzenis wordt beschreven als een lichamelijk gebeuren. Waar de Paulusbrieven bepaalde aspecten van lichamelijkheid schuwen, verheffen ze het menselijke lichaam tegelijkertijd tot tempel van de Heilige Geest en tot beeld van de Kerk.
Tijdens de Didachè-studiedagen in 2017 hebben we aandacht voor de uiteenlopende wijzen waarop het lichaam naar voren komt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en confronteren we deze inzichten met antropologische perspectieven.

Het programma van deze tweedaagse wordt later meegedeeld.

Praktische informatie

 • Dinsdag en woensdag 22-23 augustus 2017
 • Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven
 • Contact: Paul Kevers: paul.kevers@kuleuven.be
  Valérie Kabergs: vkabergs@gmail.com
  http://www.vlaamsebijbelstichting.be
  Tel. +32 (0)16 32 38 28
 • Meer info over de inschrijving en de betaling wordt later meegedeeld. Voor leden van het Theologisch Forum wordt een verminderde prijs aangeboden.

Permanente vorming: Pastorale supervisie en coaching van pastores


Supervisie

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie biedt op aanvraag individuele supervisie en groepssupervisie aan, in het bijzonder voor beginnende pastores en van opdracht/werkveld veranderende pastores. Individueel of in kleine groep wordt op geregelde tijdstippen in een leergesprek stilgestaan bij de opgedane werkervaringen. De leergesprekken worden begeleid door een gekwalificeerde supervisor. De werkervaringen worden op voorhand in een werkverslag schriftelijk bezorgd en na het leergesprek verwerkt in een supervisieverslag.

In principe is er sprake van een leertraject van 1 à 2 jaar met 8 tot 16 bijeenkomsten met een frequentie van 1 keer per 3 weken. Data, locatie en kostprijs worden vastgelegd in een contractgesprek.

Coaching

Naast supervisie of begeleide intervisie, is het ook mogelijk om enkele sessies coaching te volgen. Coaching is een andere vorm van praktijkbegeleiding die de professionele ontwikkeling van de pastor wil ondersteunen. Wellicht is het grootste verschil met supervisie dat het in coaching gaat om het bijslijpen van concreet werkgedrag. De pastor levert concrete werkpunten aan, de coach geeft feedback, moedigt aan, instrueert en verleent steun. Het beoogde resultaat is duurzame gedragsverandering.

De duur van het coaching traject wordt onderling afgesproken en is gebaseerd op de noden van de pastor.

Praktische informatie

Top